Navigace

Výběr jazyka

Obsah

V Žihobcích se představí příběhy dobrovolnictví v Pošumaví - seminář o dobrovolnictví a komunitní sociální práci

Typ: Domov | náš tip
V Žihobcích se představí příběhy dobrovolnictví v Pošumaví - seminář o dobrovolnictví a komunitní sociální práci Zveme Vás na seminář o dobrovolnictví a komunitní sociální práci, který pořádá MAS Šumavsku. Naše organizace zde vystoupí s příspěvkem o Komunitním centru a působení na území naší MAS Rozkvět.

Pozvánku naleznete v příloze.
Klára Kavanová Mušková,
koordinátorka KC Chelčice


Péče o boží muka nebo cvičení pro ženy. V Žihobcích se
představí příběhy dobrovolnictví v Pošumaví

Ve středu 4. října bude žihobecké Muzeum Lamberské stezky hostit
setkání zástupců samospráv, aktivních lidí z Pošumaví a
široké veřejnosti.  Ti budou debatovat o potřebách pošumavských
obyvatel a o možnostech oživení jejich obcí s přispěním
dobrovolníků a místních nadšenců. Představí se i iniciativy
jednotlivců, kteří na vlastní pěst zvelebují region od Budětic po
Strašín.

Událost je součástí Dnů dobrovolnictví v Plzeňském kraji a
zaštiťují ji spolky Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského
kraje a Místní akční skupina Pošumaví. „Snažíme se přispívat
k rozvoji venkova skrze lidi, kteří zde žijí, a motivovat je, aby
řešili svá každodenní témata v obcích spolu,“ přibližuje
podstatu iniciativy Anna Svobodová, koordinátorka komunitní práce v
pošumavské MASce. „V Žihobcích se budou moci navzájem inspirovat
zástupci veřejné sféry i obyvatelé samotní. Setkání bude
jedinečnou příležitostí sdílet svou zkušenost s dobrovolnictvím
nebo se k nějaké činnosti připojit,“ dodává.

Pošumaví je plné činorodých lidí všech věků, kteří se ve
svém volném čase věnují nejbližšímu okolí. „Setkávám se s
úžasnými lidmi. Například pan Jaroslav z Žihobec pečuje o
sakrální stavby, paní Eva z Rabí vede cvičení pro ženy nebo pan
Václav z Nezdic propaguje Pošumaví svými fotografiemi na
sociálních sítích. Většina z nich jsou v seniorském věku,“
vyjmenovává.

Cílem setkání v Žihobcích je tyto příběhy vyprávět a
inspirovat další. „Chceme dát lidem příležitost mluvit o
věcech, které je u nich v obci trápí, a podpořit je, aby se sami na
změně podíleli,“ vysvětluje Anna Svobodová, podle které je ale
důležité, aby se debat účastnili i ti, kteří mohou reálně věci
ovlivňovat a podporovat, například starostové.

Na participativní propojení veřejné sféry a obyvatel vsadila obec
Andělská Hora na Karlovarsku. Ta mimo jiné za podporu komunitního
života a zapojení dobrovolníků do rozvoje obce získala ocenění
vesnice roku Karlovarského kraje 2022, „proto jsme pozvali tamní
starostku Miloslavu Křimskou, aby se svými pošumavskými protějšky
sdílela jejich opravdu výjimečnou zkušenost“ přibližuje program
žihobeckého setkání Svobodová.

Další přespolní hostkou bude ředitelka Chelčického domova s
pečovatelskou službou Klára Kavanová Mušková. Ta do chodu
zařízení dokázala zapojit okolo devadesáti dobrovolníků.

„Ve Strašíně má vzniknout obdobný dům, který by měl být i
prostorem pro komunitní setkávání. Chtěli bychom se chelčickou
zkušeností inspirovat. Vidíme, že kde je vůle, je i cesta. Podpora
komunitního života a zapojení dobrovolníků nakonec vede k
celkovému zlepšení prostředí, kde žijeme,“ je přesvědčená
Svobodová, která má komunitní práci ve Strašíně na starost.

Pošumaví trápí zejména úbytek mladých lidí a zvyšování
průměrného věku, to s sebou nese specifické výzvy. „V místní
akční skupině Pošumaví si toho všímáme. Nejsou nám lhostejní
osamělí senioři a vylidňující se venkovské oblasti,“ líčí
Marie Homolková, která komunitní a sociální činnost na území MAS
Pošumaví od Kdyně po Nezdice koordinuje.

„Proto hledáme dobrovolníky, kteří jsou běžnou součástí
života obcí, snažíme se je podpořit a propojovat navzájem.“
Podle Homolkové, má dobrovolnictví potenciál vtáhnout seniory do
společenského dění, ale také jim být oporou, pokud jsou již
nemohoucí, například ve formě sousedské pomoci. Přínosné je ale
pro všechny věkové kategorie.

Setkání v Žihobcích poskytne platformu pro sdílení dobré praxe na
úrovni veřejné správy i na úrovni činorodých jednotlivců.
„Snažíme se vyprávět příběhy dobrovolnictví Pošumaví,
vyzdvihnout úsilí a nadšení jednotlivců a vyjádřit jim touto
cestou uznání za to, co pro své komunity a pro region dělají,“
uzavírá Homolková.

Setkání začne ve 12:00 sdílením zkušeností z veřejné sféry a
od 15:00 bude otevřené široké veřejnosti. Více na sociálních
sítích MAS Pošumaví.

Marie Homolková

manažerka projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na
území MAS Pošumaví


Přílohy

Vytvořeno: 5. 10. 2023
Poslední aktualizace: 5. 10. 2023 11:18
Autor: Eva Bartošová