Navigace

Výběr jazyka

Obsah

O nás

O Chelčickém domově sv. Linharta

Informace v anglickém jazyku

Informace v německém jazyku

Historie

Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010.

Myšlenka založit sociální zařízení v okolí Vodňan krystalizovala delší dobu. Zabývali se jí František Hrneček, bývalý předseda o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, Jiří Iral, starosta obce Chelčice, Jaroslav Muška, předseda Zemcheby Chelčice a Jiří Netík, předseda správní rady Domova sv. Anežky v Týně n. Vltavou. Obci Chelčice se podařilo odkoupit nevyužívanou budovu fary se zahradou. To už obec Chelčice spolupracovala s Domovem sv. Anežky v Týně n. Vltavou a původní myšlenka dostávala konkrétní podobu – zřídit sociální zařízení pro lidi s mentálním postižením.

Charakteristika organizace

Organizace vznikla v roce 2011 s cílem stát se lokálním poskytovatelem sociálních služeb a vytvořit zázemí a podmínky pro kvalitnější život klientů s různými typy postižení - v současnosti provozujeme ambulantní služby STD a terénní pečovatelskou službu, nově jsou registrovány služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby.

Náš Domov je také komunitním otevřeným centrem se sociálním, terapeutickým i edukačně ekologickým působením. Naše společnost pořádá pro veřejnost environmentální kurzy pro děti z mateřských škol, pro školy, pro rodiče s dětmi i seniory. Je místem tvořivých workshopů, otevřené komunitní zahrady a místem víkendových kurzů ušitých na míru.  Také pomáháme v rámci různorodé ergoterapie i jiným sociálním zařízením (např. Alzheimercentrum). Jsme tady jak pro ty, kteří potřebují pomoci s těžkostmi, tak i pro radost ze života.

Popis průběhu služby od založení do současnosti

Chelčický domov sv. Linharta poskytuje od svého založení služby Sociálně terapeutické dílny (STD) v objektu zrekonstruované bývalé fary v Chelčicích, nyní s okamžitou kapacitou pro 12 osob s různými typy postižení; součástí provozu je certifikovaná přírodní zahrada; od počátku roku 2015 je v okruhu cca 15km poskytována terénní Pečovatelská služba (PS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k rozšiřujícímu se spektru potřeb uživatelů (různá postižení, věk, omezená mobilita atd.) byly v roce 2017 nově registrovány služby Sociální rehabilitaceSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Veškeré registrace v souladu se zákonem o sociálních službách. Služby STD jsou jedinými poskytovanými v celém ORP Vodňany, klienti dojíždějí také z Prachaticka a Českobudějovicka. Služby PS jsou poskytovány v obcích Vodňany, Bavorov, Chelčice, Stožice, Truskovice, Libějovice, Malovice, a další. Sociální rehabilitace byla poskytována od září 2017 v prostorách Husova domu v Českých Budějovicích pro širší spádovou oblast  a nyní při realizaci projektu také v novém objektu v Chelčicích.

Plány do budoucnosti v roce 2018 se staly skutečností

Statutárním orgánem Chelčického domova sv. Linharta je Dozorčí a Správní rada. Dohled a určování základního zaměření organizace s podporou vedení vykonávají v tomto složení.

Správní rada společnosti:

Ing. Marta Krejčíčková (předsedkyně správní rady)

Mgr. Milada Bejvlová (členka správní rady)

Jan Baloušek (člen správní rady)

 

Dozorčí rada společnosti:

Ing. Olga Smitková (členka dozorčí rady)

Bc. Petra Soukupová (členka dozorčí rady)

Karel Filip (člen dozorčí rady)