Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Dny Petra Chelčického v Chelčicích proběhly již po jedenácté a od roku 2003 nesou tradici a úctu ke svému rodákovi

Typ: Domov
Letošní mezinárodní Dny Petra Chelčického se uskutečnily 1. října 2022 jako bienále již jedenáctým ročníkem. Na první ročník v roce 2003 jsme zavzpomínali při slavnostním zahájení Dnů Petra Chelčického u Duškova pomníku na návsi v Chelčicích.

Zde nás přivítal starosta obce Jiří Iral, dále pak pan senátor Tomáš Fiala a patriarcha Církve československé
husitské Tomáš Butta. Za pořadatele projektu Jihočeského venkova provázela programem
Klára Kavanová Mušková, která zmínila Spolek Petra Chelčického v Chelčicích, který svými
výtěžky z představení divadelních her zaplatili sochu Petra Chelčického a na podzim roku
1946 ji při velké slavnosti odhalili. Byl to velký počin po skončení II. světové války.
Uznání přikázání neprotivit se zlu násilím Petrem Chelčickým a jeho dalšími stoupenci po
celém světě bylo letošním ústředním, tak velmi nadčasovým tématem těchto dní a měsíců.
Workshop pokračoval v Komunitním centru na téma Aktivní nenásilí a svoboda v díle Petra
Chelčického a Jana Amose Komenského. Duchovní odkaz Jednoty bratrské a J. A.
Komenského vyzdvihl ve svém příspěvku pan patriarcha Církve československé husitské, pan
doktor Tomáš Butta. Mohli jsme tak poznávat nejen pedagoga zdůrazňujícího řád a kázeň,
jak se tento jeho obraz všeobecně vžil, ale také vnímat jeho laskavou a přívětivou tvář
křesťana, který hledal a zápasil se svým odevzdaným srdcem Bohu. Příspěvek pana
patriarchy přinášíme v tomto čísle Zpravodaje obce Chelčice. Velmi zajímavým příspěvkem
dopoledního programu byla přednáška pana doktora Petra Kouby z Akademie věd České
republiky na téma „Petr Chelčický jako zakladatel anarcho pacifismu“ a následná diskuse na
toto téma velmi plynule prolnula s praktickým workshopem pana Martina Tománka, který
ukázal na velmi praktických příkladech z historie českého národa, jak je náročná i samotná
nenásilná komunikace, natož potom nenásilné řešení konkrétních konfliktů. „Kristovo učení,
které vniklo do vědomí lidí nikoliv prostřednictvím meče a násilí, nýbrž prostřednictvím
neodporování zlu, mírností, pokorou a mírumilovností, se může ve světě šířit jenom
příkladem míru, souladu a lásky.“ Je mnoho následovníků Petrova učení a aktivní nenásilí
zvláště v dnešní neklidné době má svůj obrovský potenciál.
Po dopoledním workshopu následovala prohlídka Památníku Petra Chelčického s jeho třemi
patry včetně interaktivních prvků. Návštěvníci Dnů Petra Chelčického napsali své vzkazy
husím brkem a inkoustem v badatelně Památníku a také si vyzkoušeli středověké odívání
doby Petra z Chelčic. Následoval oběd v Novém Linharta Chelčického domova sv. Linharta
pro všechny návštěvníky a poté program pokračoval Ekumenickým setkáním v kostele sv.
Martina v Chelčicích, kterému předsedal evangelický farář, pan Freitinger. Tohoto
ekumenického setkání se zúčastnilo pět různých křesťanských denominací, Církev
československá husitská, Římskokatolická církev, Evangelická církev, Bratrská jednota
baptistů a Církev bratrská z Písku. V průběhu ekumenické bohoslužby hudebně doprovázela
svými zpěvy kapela Aúúúna z Českých Budějovic, která také zazpívala dětem na závěrečném
divadle dětského divadelního souboru Chelčické štěstí. Jako posledním bodem programu
bylo dětské divadelní představení, které dětský divadelní soubor Chelčické štěstí zahrál
v Komunitním centru. Jednalo se o představení pohádky na motivy B. Němcové Sůl nad zlato
„O králi, který pro tmu neviděl hvězdy“.

Byl to krásný den plný hlubokých setkání, zajímavých podnětů, názorů a inspirací. Rozcházeli
jsme se po celém dni s nadějí ve vytrvalost, v radost poznání moudrosti a s přáním dobra
všem.
„Mír ať dál zůstává ve mne,
Mír ať dál zůstává s námi,
Mír ať dál zůstává s našimi rodinami,
Mír ať dál zůstává s touto krajinou a šíří se dál.“

Děkujeme všem, kteří tento krásný den připravili a dokázali dát pro druhé.
Děkujeme Jihočeskému venkovu, Jihočeskému kraji i obci Chelčice za finanční podporu
těchto mezinárodních Dní Petra Chelčického a v roce 2024 se budeme se všemi těšit na
setkání.

Za spolupořadatele,
Markéta Cinádrová a Klára Kavanová Mušková


Vytvořeno: 18. 10. 2022
Poslední aktualizace: 18. 10. 2022 15:19
Autor: Eva Bartošová Správce webu