Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Mezinárodní dny Petra Chelčického 2020

Typ: KC
Mezinárodní dny Petra Chelčického 2020 1Letošní rok 2020 byl také rokem 10. ročníku Dnů Petra Chelčického, které probíhají každý dva roky již od roku 2002 (první dva ročníky byly každý rok). Jelikož letošní rok je specifický svými hygienickými opatřeními a pravidly, zvolili jsme všední den, pondělní 21. září a pozvali studenty víceletého gymnázia ve Vodňanech a žáky 9. ročníku Základní školy Dukelská z Českých Budějovic. Pozvání přijaly také význačné osobnosti jednotlivých církevních denominací a také osobnosti společenského, politického i kulturního života z našeho regionu.

Začátek Dní Petra Chelčického vždy začíná na návsi u pomníku Petra Chelčického, který nechali vytvořit naši předci Spolku Petra Chelčického v Chelčicích od táborského sochaře Jana Vítězslava Duška před 2. světovou válkou a slavnostně jej odhalili v roce 1946. Při letošním ročníku jsme si společně uvědomovali, že v roce 2002, kdy proběhly první Dny Petra Chelčického, žádný z přítomných studentů ještě nebyl na světě a že tito mladí lidé jsou nositeli další generace poselství a významu tak velké osobnosti, jakou byl Petr z Chelčic.

Toto setkání bylo opravdu symbolické a mělo v sobě výjimečnou atmosféru jednoty a přátelství. Všechny přítomné přivítal starosta obce Chelčice a předseda krajského Sdružení místních samospráv ČR pan Jiří Iral společně s organizátorkami Dnů Petra Chelčického, Klárou Kavanovou Muškovou a Markétou Cinádrovou. Krátké zdravice s důrazem na význam osobnosti Petra Chelčického i v souvislosti k dnešním dnům vyslovili pan patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích pan Jaroslav Hrůza, kazatel Církve bratrské z Husince pan Pavel Fér a také dva kandidáti do senátu pan starosta městyse Radomyšle Luboš Peterka a starosta obce Dobev Petr Kalina.

Celé dopoledne probíhal velmi pěkný kulturní program Dní Petra Chelčického: prohlídka Památníku Petra Chelčického se svými interaktivními prvky a filmovým dokumentem o osobnosti a díle Petra z Chelčic a divadelní představení „Adam a Eva“ žáků 9. ročníku ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích pod vedením paní učitelky Martiny Štěpánkové, které proběhlo v Komunitním centru Chelčice. Po občerstvení v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta následoval hlavní program v kostele sv. Martina, kde vystoupil soubor Dyškanti a své promluvy pronesl pan patriarcha Tomáš Butta a pan Pavel Fér. Soubor Dyškanti je z Českých Budějovic a věnuje se hlavně duchovní hudbě české renesance, ale také hudbě středověku a baroka. Zazněly krásné české písně Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, Buóh všemohúcí, dále písně české reformace, například z 16. stol. Mistra pražského v Písmích učeného (16. stol.) či „Husitský Otčenáš“, Připravmež se věrní k modlení. V druhé části koncertu zazněla vícehlasá hudba evropských skladatelů na českých kůrech, jako například Jacoba Obrechta, Heinricha Isaaca či Jacoba Handla.

V průběhu celého programu Dnů Petra Chelčického jsme natáčeli dokument z tohoto 10. ročníku a společně s promluvami duchovních představitelů jednotlivých církevních denominací vznikne elektronický sborník, který bude také částečně přeložen do anglického jazyka a bude zveřejněn. Také kratší verze dokumentu z tohoto význačného dne bude k dispozici na youtube kanálu.

Ráda bych všem, kteří tyto Dny Petra Chelčického pomáhali připravit a vytvořili tak krásné zázemí pro jubilejní 10. ročník, velice poděkovala. V neposlední řadě také Místní akční skupině Rozkvět, že již mnoho let nám pomáhají s provozem Památníku Petra Chelčického a s administrací projektů pro rozvoj tohoto duchovní dědictví, Jihočeskému kraji za podporu v programu Kultury a obci Chelčice za podporu a pomoc s organizací.

Jsem velmi hrdá na to, že letos do Chelčic přijelo tolik mladých lidí, kteří se nebáli dozvědět o historii své země, o cestě našich předků a dovolili si přemýšlet o těchto souvislostech. Měla jsem upřímnou radost z jejich pozornosti, vnímavosti a přeji všem, aby se na svých cestách neztratili a dokázali být sami sebou i se svými svými kořeny.

 

Klára Kavanová Mušková


Vytvořeno: 12. 10. 2020
Poslední aktualizace: 12. 10. 2020 09:16
Autor: Eva Bartošová Správce webu