Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Nadace ČEZ podpořila projekt „Kvalitně a supervizně v Linhartu“

Typ: Domov
Nadace ČEZ podpořila projekt „Kvalitně a supervizně v Linhartu“  1Projekt „Kvalitně a supervizně v Linhartu“ byl po celou dobu trvání jednoho roku 2021 zaměřený na...

Projekt „Kvalitně a supervizně v Linhartu“ byl po celou dobu trvání
jednoho roku 2021 zaměřený na zkvalitnění poskytování sociální práce v
Chelčickém domově sv. Linharta, který se věnuje čtyřem sociálním službám
pro osoby s mentálním postižením, dospělým lidem s chronickými
psychickými zátěžemi a seniorům v terénní pečovatelské službě.

Cílem a zároveň hlavním významem tohoto projektu byla ochrana 12
pracovnic pracujících v přímé péči v sociálních službách před psychickým
přetížením, a to prostřednictvím profesního a osobnostního růstu, který
pravidelná supervize umožňuje. Během tohoto roku proběhlo 8 týmových
supervizí, 5 individuálních a 6 případových supervizí. Zajištěním
pravidelných odborných supervizí došlo ke zvýšení kvality poskytovaných
sociálních služeb, a to ve velmi náročném roce 2021 zasaženým covidovými
opatřeními, které přinesly mnohem větší psychickou i fyzickou zátěž na
zaměstnankyně působící v přímé práci s lidmi s handicapy v ambulantních
i terénních službách.

„Mnozí pomáhající, když sami trpí, nedokážou přijmout podporu, nebo
alespoň ne snadno. Přesto jsou někdy netrpěliví, když ti, s nimiž
pracují, nepřijímají jejich pomoc nebo radu s dostatečnou ochotou. Je
dost možné, že pokud člověk nedokáže přijmout pomoc, nedokáže ji
fakticky ani poskytnout.“ (RamDass a Gorman, 1985, s. 86)
Odborné supervize vedla ve všech týmech i individuálních supervizích
paní doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., která profesně působí na Katedře
společenských věd v kinantropologii v Olomouci. Paní Štěrbová působí v
akademických a dalších orgánech Univerzity Palackého,  i mimo ni.
Díky velmi kvalitně vedeným supervizím (jak týmových, případových či
individuálních) se podařilo paní doc. Štěrbové poskytnout zpětnou vazbu
při průběhu jednotlivých supervizních případů, podpořit pracovnice
sociálních služeb, kteří kromě svých každodenních povinností byly
postaveny před proces změn v tomto náročném roce vzbuzující u řady z
nich obavy a nejistotu jak o klienty, tak o svoji profesní roli.
Supervize je určitá forma učení, je reflexí profesní praxe a zaměřuje se
na rozvoj dovedností a kompetenci supervidovaných. Proto supervize v
roce 2021 umožnily zaměstnankyním Chelčického Domova vytvořit bezpečné
prostředí, ve kterém pracovník hledá řešení určitých situací, mohly také
nacházet dosud neuvědomované souvislosti či vztahy a především to, jak
se jejich pocity odráží v  pracovním životě zaměstnanců.
Proto podpořený projekt Nadace ČEZ „Kvalitně a supervizně v Linhartu“
byl velmi významný a pomohl pracovnicím s řešením kvalitní péče o jejich
psychickou pohodu, profesionální vedení ve složitých situacích a
saturoval potřebu "nebýt na problémy sám".
Velmi si této pomoci Nadace ČEZ vážíme a děkujeme. Velice rádi bychom v
tomto projektu i nadále pokračovali, má pro náš Chelčický domov sv.
Linharta velký význam.

                                                Mgr. Klára Kavanová Mušková,
                                                ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

--
Mgr. Klára Kavanová Mušková
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Mob. +420 776 134 683
www.linhart-chelcice.cz


Vytvořeno: 13. 9. 2021
Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 16:10
Autor: Eva Bartošová Správce webu