Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Netradiční Dny Petra Chelčického

Typ: ostatní
Netradiční Dny Petra Chelčického 1Sobota 6. října 2018 byla v Chelčicích ve znamení milých návštěv, setkání, a to v mezinárodním měřítku. Opět po dvou letech probíhaly Mezinárodní dny Petra Chelčického, a to již devátým ročníkem. Mottem pro letošní setkání bylo „Není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání“.

Slavnosti byly zahájeny pro širokou veřejnost v 9 hod. u pomníku Petra Chelčického, kde nám Marek Heřman zahrál na trubku Baldazariho Sonátu a pan starosta Jiří Iral přivítal všechny přítomné. Pan Jaroslav Hrůza z Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích pohovořil o novodobé tradici ekumenických setkání v Chelčicích a Klára Kavanová Mušková vysvětlila smysl a význam dvou korporací ve Vodňanech a v Chelčicích za 1. republiky, které se zasloužily o to, že vznikly dva pomníky: ve Vodňanech na Sadech od Františka Bílka a v Chelčicích od táborského sochaře Jana Vítězslava Duška. Na slavnost odhalení pomníku Petra Chelčického v Chelčicích v září roku 1946 vzpomínala přímá pamětnice této události, paní Jarmila Nebohá, která letošní akci navštívila společně s vodňanskými baráčníky v krojích.

Program pokračoval prohlídkou Památníku Petra Chelčického v bývalém špýcharu a milým překvapením byla návštěva dvou architektů z Prahy, kteří vytvářeli expozici vlastního Památníku. Byl to pan arch. Petr Kovář a jeho dcera Dora Kovářová. Pohovořili o hlavních myšlenkách expozice a propojení s hlavním dílem Petra z Chelčic, Sítí víry. Pan farář Českobratrské církve evangelické z Českých Budějovic a Kaplice pohovořil o významu života a díla Petra Chelčického.

Po krátkém občerstvení v přírodní zahradě chelčického Domova následovala ekumenická bohoslužba v kostele sv. Martina, kde všechny přítomné a zástupce pěti křesťanských církví přivítal místní kněz P. Josef Prokeš. Biblické čtení z listu Filipanům 2,1-11 přečetl patriarcha Církve československé husitské pan Dr. Tomáš Butta a kázání na tento text přednesl biskup římsko-katolické církve Mons. Václav Malý. Překrásnou hudbou celou ekumenickou bohoslužbu doprovodila vokální kapela Aúúúna z Českých Budějovic pod vedením pana Libora Petřvalského. Úvodní skladba byla nejstarší křesťanská píseň u nás „Hospodine, pomiluj ny“ a následovaly aramejsky zpívaná blahoslavenství z Horského kázání. Závěrečné požehnání a modlitbu Páně pronesl pan farář Českobratrské církve evangelické Mgr. Daniel Freitinger a na závěr zazněla novodobá hudba Arvo Pärta – Da pacem Domine, která vznikla v roce 2004 jako reakce na bombové atentáty v Barceloně.

Pro všechny přítomné byl připravený v Chelčickém domově sv. Linharta, v Komunitním domě, společný oběd, po kterém proběhla velmi očekávaná beseda s panem biskupem Václavem Malým. Moderoval ji historik Mgr. Michael Sekyrka a byla vedena ve velmi neformální a lidské atmosféře. Veřejnost se mohla pana biskupa ptát na ožehavé otázky jak dnešní doby, tak také doby 60. a 90. let v historii našeho národa. Této besedy se zúčastnilo na sedmdesát lidí a pan biskup dokázal ve své otevřenosti a lásce mnohé povzbudit. Moc mu za to děkujeme a jsme vděčni, že slovo „nebojte se“ má pro nás v dnešní době tak hluboký význam.

Posledním bodem programu bylo velmi pěkné pásmo literárních textů a písní k poctě Martina Luthera Kinga, který v letošním roce má výročí od své statečné smrti. Toto pásmo pro nás připravil Gospel kvintet z Husova domu z Českých Budějovic.

Mnozí ještě zůstali v přátelském posezení a hovoru v přírodní zahradě, v chelčickém Domově, někteří ještě jeli na pouť na nedaleké poutní místo Lomec, kde sloužil mši sv. pan biskup Václav Malý, a do chelčického domova již přicházeli noví návštěvníci, děti a rodiče na pravidelný keramický kroužek.

Byl to velmi krásný den plný slunce, setkání, tolerance a lásky. Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do přípravy, vlastní celodenní akce i pomoci s jejím uklizením. Bez pomoci druhých bychom tento velký den nedokázali. Děkuji Vám za krásné společenství všech a přeji nám všem, abychom byli svobodní, jak se to zpívá ve spirituálu „Oh Freedom, oh freedom, over me…“

 

Klára Kavanová Mušková

 

 


Vytvořeno: 14. 10. 2018
Poslední aktualizace: 14. 10. 2018 15:26
Autor: Eva Bartošová Správce Webu