Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Podzimní čarování v zahradě

Typ: STD
V průběhu celého roku vytváříme uživatelům sociálně terapeutických dílen prostor v přírodní zahradě pro pozorování, experimentování, pracovní dovednosti i manipulaci s přírodninami, nabýváme vlastní zkušenosti v přírodě, posloucháme i vyprávíme příběhy...

Můžeme si dovolit nechat prostor i pro odpočinek a relaxaci, a to je výborné.
Během získávání nových zkušeností a dovedností respektujeme
individualitu jednotlivce, kde se nabízí prostor k vnímání odlišností i
jedinečných okamžiků. Preferuje prožitkové vnímání, na základě
pozorování a vlastních zkušeností.

Podzimní čas dává velký prostor pro nalézání mnoha souvislostí v
zahradě, uživatelé se seznamují s podzimními květinami, ovocem a
zeleninou, s jejich pěstováním, sklizní i významem výpěstků pro zdraví
člověka... zkrátka je to čas „podzimního čarování“.
Jeden takový krásný den jsme prožili celé dopoledne s našimi přáteli z
přírodní ukázkové zahrady v Plavsku, s manželi Gébrovými. Tvořili jsem
ze všeho, co nám naše zahrada poskytla, z dýní, jablek, hrušek, z
větviček, trav i listí, z bylin i plevelů... Svítilo slunce a bylo nám
společně moc hezky.

K poznávání přírody kolem nás využíváme každodenní procházky do okolí,
do aleje Na Lázni, do sadů za hřiště, na louky i pole. Získáváme
poznatky o charakteristických znacích podzimního počasí, o podzimní
přírodě v lese a na poli, seznamujeme se se zvířaty v lese, na poli.
Pozorujeme změny v přírodě, podzimní stromy, jejich plody a listy.
Nezapomínáme na znaky podzimu v různých ekosystémech. Příroda je
nepřeberná studnice poznání. Jsme vděčni, že náš chelčický Domov má tak
krásnou zahradu, dvůr a příjemné okolí se sady, loukami, alejí i poli.
Díky za to!

Linhartovští.
 


Vytvořeno: 5. 10. 2020
Poslední aktualizace: 12. 10. 2020 09:17
Autor: Eva Bartošová Správce webu