Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Poznávání a hledání cisterciácké krajiny

Typ: ostatní
Poznávání a hledání cisterciácké krajiny na Vyšebrodsku se dařilo
skupině ze sociální rehabilitace

Ve 12. a 13. století byli Cisterciáci nejdůležitějším mnišským řádem ve

Střední Evropě co se týče náboženství a spirituality, kláštery hrály

také stále významnější roli jakožto hospodářské a obchodní jednotky a

staly se v řadě regionů nositeli kolonizace a následné civilizace.

Ne jinak tomu bylo v Čechách a na Moravě.

 

My jsme putovali do Vyššího Brodu, a to konkrétně na opatský kanál a na

poutní místo Maria Rast. Cestou jsme viděli i hospodářská díla, jako

hamr, pivovar, malou elektrárnu, obdivovali jsme se komplexu kláštera i

dílu rybníkářství, lesnictví i sakrální krajině…

 

Vyšebrodský klášter byl založen na vyvýšeném místě nad soutokem Vltavy a

Menší Vltavice.  Nezbytností bylo zapojení konventu do vodního režimu

dané lokality jako součást technického a hygienického řešení klášterního

provozu. Právě Menší Vltavice se stala významným zdrojem vody pro celý

klášterní komplex. Tento potok či malá říčka sbírala nepochybně velmi

kvalitní vodu z pramenů v Klášterním lese, který počínal hned za

klášterem a stoupal do nadmořské výšky kolem 1000 m. Menší Vltavice se

vlévá do Vltavy pod klášterem.

Aby konvent tento zdroj mohl využívat, museli mniši vybudovat umělý

kanál, tzv. opatský kanál, který se oddělil od hlavního toku Menší

Vltavice asi 500 m nad klášterem a vedl vodu k ohradní zdi.

 

Také jsme navštívili poutní mariánské místo Maria am Stein a po cestě

podél Opatského kanálu jsme obdivovali koberce sasanek a blatouchů.

 

Projekt CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evropu se v

současné době stal základem široké mezinárodní spolupráce, jejímž cílem

je vytvoření evropské sítě regionů, v nichž se doposud nacházejí krajiny

významně ovlivněné působením jednotlivých klášterů cisterciáckého řádu.

Na mezinárodním projektu se podílí 18 partnerů z Německa, České

republiky, Rakouska, Slovinska, Polska.

 

Děkujeme paní ing. M. Krejčíčkové, managerce projektu, že můžeme být

součástí tohoto badatelského týmu a že můžeme tuto vzácnou historii

vyšebrodské krajiny poznávat.

 

Klára Kavanová Mušková za Sociální rehabilitaci chelčického Domova.


Vytvořeno: 25. 4. 2022
Poslední aktualizace: 25. 4. 2022 15:33
Autor: Marek Šimpach