Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Rozmanitost workshopů pro všechny zájemce díky podpoře Jihočeského kraje

Typ: KC
Rozmanitost workshopů pro všechny zájemce díky podpoře Jihočeského kraje 1Díky podpoře Jihočeského kraje projektem „Aktivní přístup k rozmanitému životu lidí v komunitě na Chelčicku, reg. č. 405-01-011“, který zaštítila obec Chelčice, mohla široká veřejnost od října roku 2019 do září roku 2020 navštěvovat různorodé, specifické a především tvořivé workshopy, které rozvíjely osobnost o velmi důležité aspekty, jako je inspirace, intuice, originální, tvořivé myšlení, jehož výsledkem je více variant řešení daného problému.

Všechna témata jednotlivých workshopů jsme v tomto projektu prolnuli velmi důležitou spojovací nití, kterou můžeme nazvat „podpora tvořivosti a jedinečnosti člověka“. Většina workshopů byla spojena s prožitkem v přírodní zahradě či v bezpečném prostředí výtvarného ateliéru či hudebny. Vytváření různých floristických objektů, práce s keramickou hlínou, malba v plenéru, nacházení a zamýšlení se nad svým zdravím při aromaterapii, dozvídání se léčebných postupů přímo od zahradníka z vypěstovaných bylin v zahradě či o fungování čínské medicíny. Pracovní workshopy fungovaly jako ergoterapie – práce spojená s hrubou i jemnou motorikou (keramické a sochařské workshopy, práce s textilem apod.)

Tvořivost bývá řazena mezi schopnosti člověka, které je možno odhalovat, probouzet, posilovat a také rozvíjet po celý život. Tvořivost je tedy možné vhodným působením rozvíjet, ale zároveň je možno ji i potlačovat, např. nesprávnou výchovou. Z toho plyne, že během ontogeneze vývoje člověka (zvláště v raném dětství) se může (ale i nemusí) kreativita rozvíjet. V různých obdobích ontogeneze převažuje různý typ činnosti nezbytné k uspokojování této potřeby vývoje. Hra je pro člověka celoživotní činností, nejdůležitější je v dětství, ale silně zasahuje i do dospělosti. Při jednotlivých workshopech jsme si všimli, že „hra“ formuluje psychické obsahy, procesy, vlastnosti, vztahy i stavy či jinak řečeno – je prostředkem poznávání, přetváření i prožívání a nebáli jsme si „hrát“, nacházet „různá i netradiční řešení“ a přiznat si, že si „to můžeme dovolit“.

Při jednotlivých workshopech jsme využívali volný výběr jak technik, řešení postupů a také v tom, zda to či ono při jednotlivých tvořivých dílnách chci opravdu dělat. Tyto metody se nám velice vyplatily a vznikala překrásná díla, která byla nenucená, nebyla sešněrována konvencemi ani informacemi, které nám dává rozum. V běžném životě je člověk vždy nějak omezen, kdežto při jednotlivých workshopech jsme nemuseli porovnávat nic s ničím a nikoho s nikým. Jednoznačně můžeme říci, že představivost dala fantazii větší prostor k prožívání a že jednotliví účastníci workshopů byli sami sebou a především byli sami se sebou spokojení.

Zvláště při estetických činnostech vznikaly při přetváření nebo vzniku objektů doprovodné emoce, které byly intenzivní a byly ještě zesilovány sociálním významem – toho jsme hojně využívali ve skupinách při rozboru díla v závěrečné fázi a zároveň tyto emoce se mohly projevit i ve svépomocných skupinách mezi účastníky workshopů. Mnohdy ještě samotní účastníci workshopů po skončení dlouze diskutovali, zkoušeli další možné varianty doma a mezi sebou se sdíleli. Z toho jsme měli velkou radost.

K podobným zážitkům docházelo i v tvůrčím procesu, jak při floristických, výtvarných technikách, ale zejména při prožitku hudby a vůní (muzikoterapii a aromaterapii). Samozřejmě, že z tohoto hlediska byly zvlášť významné i negativní emoce nebo zážitky, které mohou tvůrčí aktivitu narušovat (deprese, tíha, beznaděje, ohromení, tajemnost, hrůza). S nimi jsme se také při vlastních workshopech setkávali, a je to tak v pořádku, patří k životu i vlastnímu tvořivému procesu. Jejich trénink přispěl také k tomu, že pokud se objevily tyto negativní emoce při tvůrčí aktivitě, člověk u obtížné práce vytrval, snáze překonal za pomoci lektorů různé bariéry a nepříznivé etapy a byl posilněn do příštího procesu. Bylo velmi pěkné sledovat, jak se na počátku procesu mnozí s kreativitou i technikami prali, ale ve finále si odnášeli krásná díla, naplněni vědomím, že to dokázali.

Pro jednotlivé lektory a lektorky jednotlivých workshopů bylo zajímavé tyto procesy sledovat a být jejich součástí. Při vlastní reflexi workshopů jsme si uvědomili vděčnost, že tento projekt mohl celý rok pro lidi jak z řad veřejnosti, místní komunity či lidi s různými handicapy probíhat a že byl hojně navštěvován. Snažíme se především o porozumění pro potřeby druhých a schopnost pomáhat lidem tak, aby se na naší pomoci nestali závislí (aby neztratili schopnost pomáhat si vlastními silami). Budeme velmi rádi, když v příštím roce budeme moci na tento projekt navázat opět novými nápady a workshopy.

 

Za lektory workshopů

Markéta Cinádrová a Klára Kavanová Mušková


Vytvořeno: 12. 10. 2020
Poslední aktualizace: 12. 10. 2020 09:14
Autor: Eva Bartošová Správce webu