Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Rozvolňování opatření od 25. 5. 2020

Typ: STD | ostatní
Rozvolňování opatření od 25. 5. 2020 1V tomto týdnu probíhá provoz Sociálně terapeutických dílen s dodržováním potřebných opatření, která naleznete v příloze této zprávy. Jedná se o opatření rozvolňovacího doporučení Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Pracovníci s respiračním onemocněním nedocházejí na pracoviště a nejsou v osobním kontaktu s uživateli sociálních služeb ani s dalšími spolupracovníky. Pokud to personální obsazení dovolí, doporučuje se vytvoření dvou či více týmů na pracovišti a střídání těchto týmů tak, aby byl zajištěn provoz služby a zároveň aby nedocházelo k vzájemnému potkávání.

Pracovníci používají ochranu nosu a úst (ústenky, roušky, případně respirátory). Uživatelé taktéž, avšak s přihlédnutím k jejich mentálním schopnostem a aktuálnímu duševnímu stavu. Uživatelé si přináší v dostatečném množství roušky z domova v sáčku označeném „čisté“ a použité odkládají do sáčku označeného „špinavé“. Pracovníci dbají na to, aby si uživatelé dle potřeby měnili roušku či ústenku. Je-li nezbytné uživateli s výměnou dopomoci, používá pracovník jednorázové rukavice a ochranný štít s rouškou.

Povoleno je vnášení pouze omyvatelných nebo pratelných pomůcek a vybavení.

Doporučuje se plánovat přesný čas příchodu a odchodu uživatelů. Příchody a odchody lze rozložit do celé provozní doby. K šatním skříňkám chodí uživatelé po jednom. V prvním dni po nástupu do služby si přenesou přezuvky a oblečení ze své skříňky z fary do komody v NL nahoře, kde budou mít označené zásuvky.

Osoby doprovázející uživatele nejsou vpouštěny do objektu zařízení, pracovníci převezmou uživatele před vstupními dveřmi a po skončení pobytu jej před vstupními dveřmi předají.

První den nástupu do služby odevzdá uživatel čestné prohlášení o bezinfekčnosti (podepisuje uživatel nebo opatrovník).

U vstupu je viditelně umístěna virucidní dezinfekce rukou pro příchozí. Při vstupu uživatele do zařízení je zjišťováno, zda nevykazuje známky respiračního onemocnění. Pracovník tak zjišťuje, zda uživatel nebo někdo v jeho domácnosti není v karanténě nebo se zde nevyskytuje respirační onemocnění. Pečující osoby a opatrovníci uživatelů jsou prokazatelně seznámeni s příznaky onemocnění COVID-19 a upozorněni na povinnost informovat zástupce služby o výskytu příznaků či o existenci karantény. Pokud není uživatel vpuštěn do zařízení z důvodu výskytu příznaků, je možné s ním konzultovat distančně.

Strava je podávána tak, aby byly dodrženy předepsané rozestupy 1,5 m od sebe. Je-li uživateli poskytována pomoc při podávání stravy, používá pracovník jednorázové rukavice a ochranný štít s rouškou.

Nádobí je umýváno horkou vodou a čisticími prostředky.

Při případné pomoci při osobní hygieně uživatele mají pracovníci gumové rukavice a ochranný štít s rouškou.

Uživatelé mezi sebou udržují minimální rozestupy 1,5 m. Zároveň se vyhýbají tělesnému kontaktu (doteky, podání ruky apod.).

Pracovníci si mění dle potřeby roušku či ústenku. Pokud roušky jsou na více použití, musí být v zařízení určeno místo pro jejich bezpečné odkládání a zajištěna jejich dezinfekce. V případě potřeby je možné poskytnout roušky i pro uživatele. Pracovníci průběžně používají dezinfekci rukou. Pracovníci se pokud možno vyhýbají tělesnému kontaktu s uživateli. Při kontaktu dodržují vzdálenost 1,5 m. S uživateli pracovníci nesdílejí mobilní telefony, psací potřeby a další předměty.

Místnosti jsou průběžně větrány, minimálně jednou za 60 minut v rozsahu 10 minut. Prostory pro WC pracovníků a uživatelů jsou odděleny a jsou pravidelně dezinfikovány. Používají se pouze jednorázové papírové ručníky. Virucidní dezinfekce prostor se provádí každodenně. Dezinfekce povrchů se provádí průběžně, a to zejména na místech s častějším dotykem osob – kliky u dveří, zábradlí, vypínače, telefony, klávesnice, nářadí, stoly aj., optimálně po každém použití uživatelem.

Služební auto je po každém výjezdu vyvětráno a dezinfikovány plochy, kterých se osoby běžně dotýkají (volant, řadicí páka, klika a ovladače atp.).

 


Vytvořeno: 25. 5. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 16:42
Autor: Eva Bartošová Správce Webu