Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Sběratelé podporují také Chelčický domov sv. Linharta

Typ: ostatní
Je mnoho těch, kteří nám nezištně pomáhají, nikdo z nich není pro nás bezejmenným pomocníkem či dárcem... každý má své důležité místo v srdci Domova. Pomoc má totiž mnoho tváří.

Hlavním posláním našeho Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. také funguje jako otevřený prostor pro volnočasové aktivity občanů na Chelčicku a Vodňansku a jako zázemí pro potřebné i v širším regionu bez ohledu na sociální či zdravotní omezení.

V praktických činnostech v Domově i v přírodní terapeutické zahradě nám pomáhá  velké množství dobrovolníků, finančně nás podporují jak fyzické osoby, tak firmy i nadace, společně pořádáme benefiční koncerty, plesy, aukce obrazů našich uživatelů a také se k těmto skvělým pomocníkům přidali SBĚRATELÉ BANKOVEK.

 

U příležitosti 200. výročí narození českého malíře Josefa Mánesa vytvořil grafik Matej Gábriš sběratelskou bankovku v hodnotě 200 zlatých, věnovanou tomuto významnému českému umělci. Jako emisní den, kdy bude bankovka představena veřejnosti, bylo vybráno datum 27. března 2020, kdy začíná jarní veletrh Sběratel v Praze. Na přední straně tohoto novotisku je zobrazen Josef Mánes, na zadní straně pak Josefina, jeden z jeho nejslavnějších obrazů. Náklad je stanoven na 2 350 kusů a celý výtěžek z prodeje je určen pro Chelčický domov sv. Linharta.

PODROBNÉ INFORMACE SBĚRATELSKÉHO PROJEKTU NALEZNETE NA:
https://fantasynote.webnode.cz/

Rádi bychom co nejsrdečněji poděkovali panu Jiřímu Kučovi a panu Mateji Gábrišovi, kteří tuto sběratelskou edici ve prospěch Chelčického domova sv. Linharta připravili. Je to již poněkolikáté, kdy svými sběratelskými aktivitami Chelčickému Domovu pomohli. Je nám velkou ctí přivítat sběratele z Čech i zahraničí, kteří se rozhodli pomáhat. DĚKUJEME VÁM!

Chelčický domov sv. Linharta je samostatná obecně prospěšná společnost, z čehož vyplývá, že nemáme přímé rozpočtové zdroje z veřejných rozpočtů. Společnost funguje v jižních Čechách v Chelčicích již desátým rokem. Domov byl založen 2. 4. 2010 jako středisko Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou, jako samostatná obecně prospěšná společnost působí od 10. 6. 2011. V současné době poskytujeme již čtyři sociální služby podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to zejména pro osoby se zdravotním postižením (tělesné, mentální a kombinované handicapy), věnujeme se lidem s chronickými psychickými zátěžemi a také pečujeme o seniory v terénní pečovatelské službě.

Celkový roční rozpočet Chelčického domova sv. Linharta je v současné době 4 miliony Kč. Veškeré financování provozu sociálních služeb zajišťuje Domov formou dotací, nadačních příspěvků, darů fyzických i právnických osob, ale také z prodeje keramických, potravinových a floristických výrobků Domova.

V současné době se ve čtyřech sociálních službách staráme o 58 uživatelů s tělesným a mentálním postižením, o seniory a také stále více přibývají osoby s psychickými zátěžemi. O těchto čtyřech službách i životě Chelčického domova sv. Linharta se můžete více dočíst na webových stránkách  www.linhart-chelcice.cz.

Pokud chcete a můžete, prosíme, podpořte nás ve veřejné sbírce, číslo účtu: 4188272339/0800

Pomoc má mnoho tváří. Děkujeme, že společně pomáháte s námi...

Srdečně Vás zveme na prohlídku Chelčického domova sv. Linharta, rádi Vás poznáme… Přijďte se podívat. Dopředu se prosím ozvěte na e-mailu: admin@linhart-chelcice.cz

 

                                                 Za všechny z Chelčického domova sv. Linharta,

                                                 Klára Kavanová Mušková, ředitelka společnosti.

 


Vytvořeno: 20. 1. 2020
Poslední aktualizace: 20. 1. 2020 06:42
Autor: Eva Bartošová Správce Webu