Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Šest králů procházelo Chelčicemi

Typ: ostatní
Zdroj: ChelčicePočátek roku 2019, další rok a další zima, kdy počátkem ledna procházelo šest malých a statečných Králů se dvěma rodiči Chelčicemi a rozdávali písničku, požehnání a radost.

Moc Vám za to, Ondrášku, Zdenečku, Jindříšku, Helenko, Klárko a Mirečku, děkujeme! A taky děkuji moc za pomoc mamince Pavle a tatínkovi Zdeňkovi. V zimě i dešti jste statečně zvládli obejít nejen celé Chelčice, ale také jste nezapomněli na všechny v domcích na samotách. Jste skvělí!

Mnoho lidí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu – na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze. Kéž i my bychom uměli vyjít se svými dary a poklady, které jsou v nás, mezi druhé a hledat, kde je to nejvíce potřeba.

Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému. Kéž i my bychom se nenechali zmást bohatstvím, slávou a paláci světa a putovali dál.

Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali. Kéž i my bychom se uměli radovat i v situacích, kterým nerozumíme, a měli důvěru, že je to dobré.

Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou cestou. Kéž i my bychom se uměli vracet domů, sami k sobě a nechali si poradit od moudrých a Jasných.

Děkuji Vám všem, milí obyvatelé Chelčic, za Vaše velkorysé dary, za Vaši Lásku, s jakou jste přijali Tři krále, a za to, že jste obdarovali děti na Chelčicku (polovina sbírky je vždy věnována na potřeby dětských aktivit ve sdružení Mája-Tvořivé Chelčice) a lidi, kterým nebylo dáno tolik zdraví jako ostatním (druhá polovina sbírky bude pro konkrétní potřeby lidí se zdravotním postižením v Chelčickém domově sv. Linharta). Vaše velkorysost a štědrost v letošním roce byla velká – podařilo se při obchůzce Třech Králů 2019 vybrat 11 547 Kč. Děkujeme Vám z celého srdce!

Za z.s. Mája-Tvořivé Chelčice a Chelčický domov sv. Linharta, Klára Kavanová Mušková


Vytvořeno: 14. 1. 2019
Poslední aktualizace: 14. 1. 2019 08:51
Autor: Eva Bartošová Správce Webu