Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Setkání s odborníky z Centra duševního zdraví

Typ: SR
Pětičlenný tým žen z Centra duševního zdraví ze Strakonic z řad sociálních pracovnic a zdravotníků, navštívil náš Chelčický domov sv. Linharta a vedl besedu v sociální službě sociální rehabilitace pro uživatele, zaměstnance, ale také pro rodiče a opatrovníky.

Bylo to krásné a přátelské dopoledne, kdy se kolegyně z CDZ ze Strakonic
dozvěděly o působení našeho Domova jak v terénních, tak ambulantních
sociálních službách prevenci i péče, prohlédly si prostory Domova i
přilehlé zahrady a dvora, vyzkoušely si naše nové léčivé nástroje v
hudebně a  naslouchaly potřebám týmu sociální rehabilitace.
Velice přínosnou částí byla beseda s tímto týmem CDZ, kdy nám
představily svou náročnou práci v terénu na ORP Strakonice, zodpověděly
dotazy uživatelům, rodičům, opatrovníkům a zaměstnancům sociální
rehabilitace. Domluvily jsme mnohé kontakty a navázaly spolupráci, což
je pro náš Domov velice důležité.

Centra duševního zdraví jsou jedním z pilířů reformy psychiatrické péče
v ČR. V budoucnu by měla vzniknout síť center, přibližně na 100 000
obyvatel jedno takové centrum. Pracovníci centra tvoří tzv.
multidisciplinární tým - jsou zde zastoupení sociální i zdravotní
pracovníci, peer pracovník - člověk s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním a těžiště jejich práce spočívá v pomoci a podpoře jejich
klientů jak v prostorách centra, tak ale také primárně přímo u klientů -
v jejich prostředí - doma, v práci, v kavárně, či kdekoliv jinde. Náš
Domov také nabídl možné místo setkávání s klienty přímo v Chelčickém
domově sv. Linharta.

Smyslem center duševního zdraví  je neizolovat lidi s problémy s
duševním zdravím dlouhodobě a bezdůvodně mimo společnost a umožňovat
každému, pokud je to jen trochu možné,  vyrovnávat se s onemocněním v
místě svého bydliště a žít dál svůj život mezi svými příbuznými a
přáteli s adekvátní podporou terénních i ambulantních služeb.

Je nám velkou ctí, že jsme mohli přivítat tento profesionální a laskavý
tým Centra sociální pomoci ve Strakonicích a přejeme celému týmu hodně
sil, zdraví a elánu do jejich velmi prospěšné činnosti.

Za Chelčický domov sv. Linharta,
Klára Kavanová Mušková, ředitelka společnosti.

PS:
Pro zájemce uvádíme odkaz na dokument o Centrech duševního zdraví v
České televizi:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000101215/video/663740

--
Mgr. Klára Kavanová Mušková
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Mob. +420 776 134 683


Vytvořeno: 15. 6. 2022
Poslední aktualizace: 15. 6. 2022 11:06
Autor: Eva Bartošová Správce webu