Navigace

Výběr jazyka

Obsah

V září jsme ukončili roční projekt „Pojďme žít na chelčicku aktivně a společně“

Typ: Domov
V období uplynulého roku probíhaly pestré aktivity projektu „Pojďme žít na Chelčicku aktivně a společně“. Tyto aktivity, které nejsou definované v zákoně č. 108/2006 Sb., velmi vhodným způsobem rozšířily činnosti a druhy sociálních služeb Chelčického domova sv. Linharta.

V průběhu celého projektu proběhlo 10 workshopů, kterých se zúčastnilo 116 lidí z řad veřejnosti, včetně lidí se zdravotními či psychickými zátěžemi.

Tyto workshopy probíhaly v prostorách komunitního centra obce Chelčice a v prostorách přírodní zahrady a dvora Chelčického domova, kdy bylo zajištěno jak oddělení prostor od činností jednotlivých ambulantních sociálních služeb Domova, tak také časové i provozní oddělení jednotlivých lektorů.

Témata jednotlivých setkání byla velmi pestrá a různorodá se zajímavými lektory, proto bylo i různorodé obsazení návštěvníků jednotlivých workshopů. Jednalo se o edukační a praktické dovednosti zaměřené na podporu jemné i hrubé motoriky, zdravého životního stylu, práce se stresem, vedení k duševní hygieně apod. Konkrétně se jednalo o tato témata: floristické tvoření – kokedamy, vytváření keramických kachlí na terasy a zahrady, aromaterapie a práce s bylinami, malba na kameny, poznávání a práce s ovocnými dřevinami a keři, sochařský workshop v přírodní zahradě, vytváření srdcí z mechu a sena, workshop hudebního vnímání pro podporu sebepoznání, vytváření obilných věnců a kytic apod.

Z projektu podpořeného Jihočeským krajem jsme financovali jak materiál (floristické potřeby, výtvarný materiál, keramickou hlínu, textilní materiál apod.), tak také úhradu lektorného.

Díky tomuto projektu se podařilo mnohé: zapojit dospělé osoby komunity na Chelčicku do sociálního začlenění skrze tvůrčí aktivity, pohled na změnu jejich životního stylu, vzájemnou komunikaci ve svépomocných skupinách a zpětné vazby mezi jednotlivými frekventanty kurzů. Zapojit se zpátky do běžného společenského života po dlouhém covidovém období, opravdově prožít formou zážitkových kurzů své problémy, např. skrze terapeutické techniky aromaterapie a muzikoterapie není vůbec málo a zpětné odezvy jednotlivých lidí v kurzech zapsaných v kronice Chelčického Domova byly báječné:

„Když končí jedno tvoření zde v Linhartu, těším se vždycky už na další tvoření i setkání s příjemnými lidmi.“

„Mám vždycky na začátku tvoření pocit, že to nikdy nezvládnu, a pak mě vždycky překvapí, že si odvážím z Linhartu tak krásné výtvory, moc vám za tato setkání děkuji.“

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v tomto smysluplném projektu, ve kterém bychom v příštím roce rádi pokračovali.

 

Klára Kavanová Mušková

 


Vytvořeno: 18. 10. 2021
Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 09:51
Autor: Eva Bartošová Správce webu