Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Tři králové došli k Betlému a také i k nám do Chelčic

Typ: Domov
Tři králové došli k Betlému a také i k nám do Chelčic Letošní svátek Třech králů vyšel na sobotu 6. ledna 2024 a šest dětí-králů s krásnými vyrobenými korunami a tři ženy dobrovolnice vyrazili na obchůzku po rodinách v naší chelčické obci i na samoty. Je to již velká obchůzková tradice v Chelčicích a mnozí, zvláště ti dříve narození, již na nás čekali.

Smysl této obchůzky je myslím velmi důležitý – Tři králové, vybrané děti z naší vesnice, chodily v doprovodu třech maminek popřát svým sousedům, spoluobčanům zdraví těla i ducha, hojnost radosti a Božího požehnání. A to je velká věc. Přát dobro druhému, vědět o druhých, být vnímaví ke vzájemnému sousedství a spolužití bylo a je vždy pro vesnici moc důležité.
Tři králové hledali a našli v Betlémě narozené dítě Ježíše a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu, v té době to nejvzácnější. Chelčické děti – tři králové přinesly do našich chelčických příbytků přání do nového roku, požehnání, které napsaly křídou na dveře našich příbytků a také radost v podobě písničky, kterou, ač drobně pršelo skoro celou cestu, přezpívaly se všemi šesti slokami. Velké díky za pomoc Petře Tlapové a Romaně Valentové, které děti doprovázely.
Je vzácným zvykem v naší obci již mnoho let přispívat právě dětem a lidem s postiženími finančním darem a také obdarovat děti nějakou tou dobrotou či ovocem. A nejinak tomu bylo v Chelčicích i letos. Ráda bych za celou tuto sbírku, která je obcí Chelčice registrovaná pod Jihočeským krajem, poděkovala za Vaše velkorysé dary a za to, že tuto potřebnost vnímáte. V letošním roce se vybralo krásných 18 205 Kč, a když si uvědomíme, kolik pěkného a dobrého se skrze tyto peníze může zase dál udělat, tak je to skvělé! Částka 9 103 půjde na dětské aktivity pro kluby sdružení Mája-Tvořivé Chelčice (konkrétně za to nakoupíme výtvarné potřeby do pravidelných aktivit Klubíčka, Spoluhrátek, dramaťáčku Chelčické štěstí, na velikonoční a adventní tradice, které navštěvuje průměrně již 160 lidí na jednu akci) a druhá polovina jde do ambulantních sociálních služeb Chelčického domova sv. Linharta (a to konkrétně na hygienické a dezinfekční prostředky, keramickou hlínu, glazury a materiál do přírodní zahrady). Považuji za velmi důležité, abyste všichni věděli, na co konkrétně Vaše peníze v obci budou použity a jak s nimi ve spolupráci s obcí Chelčice naložíme.
A my se můžeme těšit již na příští leden 2025 a doufat, že chelčičtí Tři králové z Betléma nezabloudí... Zatím si můžeme společně s Hanou a Petrem Ulrychovými a jejich Javory zazpívat krásnou písničku „Tři králové jedou k Betlému“.

„Slyšeli, že se zázrak stal
že narodil se světa král
a kdo mu zlato přinese
si věčnou spásu odnese
a kdo ho má ať nelení
ať dá i drahé kamení
a hluboce se pokloní
aby si krále naklonil

Tři králové jedou k Betlému
ke Spasiteli našemu
a každý z nich veze vzácný dar
Kašpar, Melichar, Baltazar
a když pak stáli u jeslí
a ukázali co přinesli
dítě se na ně usmálo
a zlato si od nich nevzalo
zvěstovat lidem pospěšte
mé království jest nebeské
a zem se stane bohatou
až bude láska nad zlato“

Klára KM.


Vytvořeno: 5. 2. 2024
Poslední aktualizace: 5. 2. 2024 19:09
Autor: Olga Smitková