Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

PŘÍRODNÍ ZAHRADA jako „PROSTOR POD ŠIRÝM NEBEM“ aneb Poznání života ve všech jeho formách

Podporujeme všestranné využití přírodní zahrady a realizaci veškerých projektů, které souvisejí s tématem trvale udržitelného životního stylu, permakultury a globální ekologické výchovy. V rámci této podpory byla nabídnuta spolupráce místní mateřské škole v Chelčicích a všeobecnému Gymnáziu ve Vodňanech. Obě tyto organizace přírodní zahradu pravidelně využívají jako prostor „učebny pod širým nebem“, především k realizaci tématu environmentální výchovy, která je jako průřezové téma zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu, podle kterého se na školní úrovni rozvíjejí školní vzdělávací programy. Rádi bychom prostřednictvím přírodní zahrady nabídli školám prostor, kde mohou pedagogové demonstrovat provázanost se vzdělávacím obsahem a děti, resp. žáci uplatnit získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě.

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. se snaží prostřednictvím své činnosti i v rámci spolupráce s místními a regionálními partnery o trvalé působení a vytváření pozitivních postojů veřejnosti k životnímu prostředí. Naši snahou je  vytváření úcty k tomuto životu, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled tolik odlišné a přesto k sobě patří. Díky konkrétním tvořivým workshopům s environmentální tématikou v Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s. (jak v interiérových prostorách, ale především v prostorách přírodní zahrady) nabízíme předškolním dětem z Mateřské školy v Chelčicích, jejich rodičům, sourozencům a veřejnosti z našeho regionu širokou nabídku environmentální výchovy, která vede k pochopení zákonitostí soužití lidí s přírodou, životu na venkově a udržitelnému rozvoji na venkově formou permakulturního pěstování plodin a životního stylu s tímto souvisejícího.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA - PROSTOR „OSVĚTY A VZDĚLÁVÁNÍ“

 

  • Spolupráce s dalšími organizacemi

 

Přírodní zahradu jako prostor pro osvětu a vzdělávání využívají v rámci svých volnočasových aktivit a příprav vlastních projektů především děti a mládež klubu Mateřského klubíčka a divadelního souboru Chelčické štěstí, které se zde věnují výtvarné a především dramatické tvorbě. V rámci těchto aktivit využívají ke svému výtvarnému tvoření  přírodních pokladů, které jim zahrada nabízí a také četných tajuplných zákoutí ke svým hrám. Učí se, že vše co jim zahrada poskytuje, své plody, stín, ochranu a bezpečí, není samozřejmostí, že je důležité tyto dary využívat šetrně a přijímat s pokorou. Učí se o zahradu pečovat a vnímat ji jako živou bytost, aby vše, co jim poskytuje, bylo zachováno i pro jejich kamarády a budoucí generace.

 

 

  • Spolupráce s Domovem sv. Linharta

 

Přírodní zahrada je v hojné míře využívána uživateli Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Práce na zahradě s využitím interaktivních prvků, které zahrada nabízí, je pro mnohé optimální formou práce a relaxace zároveň. Uživatelé zde pracují velmi rádi, neboť každý z nich si zde najde práci podle svých možností. Velké zadostiučinění jim poté přináší sklizeň vlastních výpěstků a jejich následné zpracování. Zahrada je učí pozorovat a vnímat změny ročních období, práce s tím spojené a nenásilnou formou jim odkrývá tajemství přírodních zákonitostí a vzájemných vztahů mezi živou a neživou přírodou.

 

 

  • Spolupráce s veřejností  - Podzimní slavnost (Zamykání zahrady)

V rámci aktivit sdružení se snažíme o vzájemnou komunikaci s veřejností, o pečlivou a soustavnou práci, která je provázena tvořivým přístupem a trpělivostí. Snažíme se propojit a uplatnit tři základní směry působení: poskytování informací formou odborné literatury, diskuzí a zpravodajů s vytvořením citového vztahu k okolnímu prostředí prostřednictvím účasti na společných akcích a vlastní zájmové činnosti s praktickými dovednostmi, které jsou přínosné pro trvale udržitelný způsob života, ochranu životního prostředí a uskutečnění vlastních konkrétních projektů. Pro veřejnost pořádáme pravidelné aktivity, jako je turistický Chelčický škrpál, Slavnosti květů, Odemykání či Podzimní slavnost – zamykání přírodní zahrady.