Navigace

Výběr jazyka

Obsah

 

 

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

- součást smlouvy o poskytování pečovatelské služby

(s účinností od 1. 8. 2019)

 

1. Základní informace

 

Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. nabízí uživatelům registrovanou službu – Pečovatelskou službu (§ 40, zákon č. 108/2006 , o sociálních službách). Pečovatelská služba je terénní služba, poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků – sociální pracovnice a pracovníků sociální péče (pečovatelek), na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující služby (uživatelem), za úhradu dle platného ceníku služeb. Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Průběh poskytování pečovatelské služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých uživatelů.

 

Poskytovatelem pečovatelské služby je Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., (IČ 28138520), Chelčice , 389 01  Vodňany, telefon: +420 607 023 694, e-mail:  pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz .

 

2. Cílová skupina

 

Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žijícím v obci Chelčice, Stožice, Truskovice, Libějovice, Malovice, Bílsko, Budyně, Krajníčko, Měkynec, Bavorov, Vodňany a přidružených obcích. Věkovou kategorií jsou dospělí (18-64 let) a senioři (65 a více let).

 

3. Poslání

 

Posláním Pečovatelské služby je poskytovat svým uživatelům činnosti, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí, a tím umožnit lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.

 

4. Cíle

 

 • podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti
 • umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě
 • pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
 • pomoc zabezpečit klientům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí
 • podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
 • podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech

 

5. Zásady při poskytování služby

Zásady při poskytování pečovatelské služby jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců, mezi hlavní principy patří:

 • rovnost přístupu bez diskriminace
 • dodržování práv klientů
 • zachování lidské důstojnosti
 • nezávislost a autonomie klientů
 • respektování potřeb a volby klientů
 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
 • individualizace podpory
 •  
 •  

6. Místo a čas poskytování služby

 

 1. Pečovatelská služba je poskytována dle smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v domácnosti uživatele (např. úklid, dovážka oběda), příp. v místě bydliště (doprovod k lékaři) v čase: v pracovní dny v době dle individuální domluvy v rozmezí 7:30 – 15:30 hod.
 2. Čas a četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednán s uživatelem individuálně. Pokud uživatel požaduje provádění úkonů nepravidelně, je povinen nahlásit požadavek na provedení úkonů minimálně čtyři pracovní dny předem. Jedná-li se o zajištění úkonu v přesně stanovený čas (např. doprovod k lékaři), je povinen nahlásit požadavek minimálně dva pracovní dny předem.
 3.  

 

7. Podmínky poskytování pečovatelské služby

 

 1. Uživatel se zavazuje pro řádné splnění závazku pečovatelské služby poskytnout potřebnou součinnost. Součinnost spočívá zejména ve včasném objednání požadovaného úkonu, umožnění provedení úkonu v domácnosti uživatele, zajištění přístupu do domácnosti a zajištění bezpečnosti při provádění úkonu.
 2. Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele. Souhlas uživatele s uložením klíče pro účely poskytování služby bude založen v osobní dokumentaci uživatele.
 3. V případě, že uživatel pečovatelce neotevře v domluveném čase, bude po 10 minutách pečovatelská služba postupovat takto:
 • pokus o kontakt uživatele prostřednictvím telefonu
 • kontaktování rodiny nebo osoby, kterou klient určil jako kontaktní
 • dotaz u sousedů, příbuzných, známých
 • informování u obvodního lékaře
 • přivolání IZS – z důvodného podezření na zdravotní problémy klienta.

 

 1. Uživatel se zavazuje sdělit poskytovateli bezodkladně změnu svého zdravotního stavu, který by mohl vést k ohrožení života či zdraví pracovníků pečovatelské služby (např. infekční či parazitární onemocnění). Pečovatelská služba po domluvě s uživatelem zajistí pouze nezbytné úkony péče, popř. bude poskytování pečovatelské služby přerušeno do doby zániku ohrožení.

                                                                                                                                                            

8. Poskytované služby a popis úkonů

 

 1. Uživatel má právo na poskytnutí potřebných informací přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace (základní sociální poradenství) – dle § 37 zákona o sociálních službách. Toto poradenství je mu poskytováno vždy zdarma.
 2. Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních činností při poskytování pečovatelské služby:

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- poskytuje se v domácnosti klienta, případně za využití jeho speciálních pomůcek.

a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

- např. ohřev hotového jídla, podání na talíř, rozkrájení, oloupání potravin, pomoc při konzumaci, nalití a podání pití do sklenice, hrnečku

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek

- např. převlékání z nočního do denního oděvu a naopak, před a po použití WC, sprchy, vany, do společenských oděvů při návštěvě lékaře, na kulturní a společenské akce, nazutí a vyzutí obuvi, zavázání tkaniček

c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

- např. pomoc uživateli při pohybu v prostoru bytu, pomoc při pohybu v chodítku, holí a vozíku, upozornění na překážky v prostoru

d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

- např. přesun na a z lůžka, vozíku, křesla, chodítka

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

- např. pomoc při mytí celého těla, při sprchování, koupání, ranní hygiena (mytí obličeje, rukou, péče o chrup/zubní protézy), holení elektrickým strojkem, u ležícího uživatele mytí na lůžku žínkou a osušení

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

- např. česání, základní úprava vlasů, mytí a vysoušení fénem, stříhání nehtů na rukou a nohou (neprovádíme stříhání vlasů a pedikúru)

c) Pomoc při použití WC

- např. podsunutí, vynesení mísy, pomoc při usedání a vstávání z toalety, výměna hygienických pomůcek

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- poskytuje se v domácnosti uživatele

a) Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

- zajištění stravy u výrobce stravy dle předchozí objednávky uživatele do domácnosti uživatele

b) Dovoz nebo donáška jídla  

- dovoz oběda je zajištěn z vývařovny ve Vodňanech. Dovoz probíhá v termojídlonosičích zapůjčených poskytovatelem.  Podrobnější podmínky pro poskytnutí tohoto úkonu jsou popsány níže.

c) Pomoc při přípravě jídla a pití

– jídlo je připravováno ze surovin klienta (možno zajistit i prostřednictvím pracovnice pečovatelské služby, nutná domluva), jedná se o dopomoc s úkony, které uživatel sám nezvládne, nejedná se o vaření složitých, časově náročných jídel

d) Příprava a podání jídla a pití

- např. příprava jednoduchého jídla pracovnicí pečovatelské služby, příprava (uvaření) teplého nápoje, nejedná se o vaření, složitých, časově náročných jídel

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

a) Běžný úklid a údržba domácnosti

- např. utření prachu z nábytku, vysávání, zametení, vytření na mokro, umytí pracovní desky kuchyňské linky, desinfekce WC, sprchového koutu, vany, umytí a utření nádobí, zalití kytek, vynesení odpadků, výměna lůžkovin (v domácnosti uživatele)

b) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

- např. sezónní úklid, úklid po malování, vyčištění oken včetně okenního rámu, sundání a pověšení záclon a závěsů pouze do výše schůdků, mytí konzolí, parapetů, stropních svítidel, dveří

c) Donáška vody

- donáška vody pouze pro vlastní potřebu uživatele

d) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

- např. donáška uhlí a dřeva k topnému zařízení, vybírání a vynesení popela

e) Běžné nákupy a pochůzky

- uživatel je povinen mít před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (příp. pracovnice pečovatelské služby pomůže uživateli seznam sepsat dle jeho požadavků a potřeb), max. do 5 kg/jeden nákup. Zálohu na nákup předá uživatel pracovnici před samotným úkonem. Po nákupu pracovnice pečovatelské služby nákup vyúčtuje (na všechny nakoupené položky doloží účtenku). Při pochůzkách (platby na poště, vyzvedávání léků za úhradu v lékárně apod.) se postupuje obdobně.

f) Velký nákup

- např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

g) Praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy

- vyprání ložního prádla v prádelně poskytovatele v automatické pračce v běžném pracím prostředku, vysušení, vyžehlení, složení a předání uživateli. Doba dodání čistého prádla je 5 pracovních dnů. Úhrada zahrnuje dopravu špinavého prádla do prádelny a převoz čistého prádla do domácnosti uživatele.

h) Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

- vyprání osobního prádla v prádelně poskytovatele v automatické pračce v běžném pracím prostředku, vysušení, vyžehlení, složení a předání uživateli. Doba dodání čistého prádla je 5 pracovních dnů. Úhrada zahrnuje dopravu špinavého prádla do prádelny a převoz čistého prádla do domácnosti uživatele.

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- pracovnice doprovází uživatele do místa jím určeném a zpět domů. Zajišťuje se v rámci obcí Chelčice, Stožice, Truskovice, Libějovice, Malovice, Krajníčko, Bílsko, Budyně, Bavorov, Vodňany a jejich přidružených obcích. Je vhodné vznést požadavek na zajištění tohoto úkonu s co největším předstihem (zejména při požadavku na zajištění úkonu v přesně stanovený čas - doprovod k lékaři).

a) Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

- doprovod do školy, školských zařízení, k lékaři a zpět.

b) Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

- např. doprovod k lékaři, na úřady, do provozoven veřejných služeb a zpět.

 

6. Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

a) Doprava uživatele autem pečovatelské služby

- doprava osobním automobilem poskytovatele do místa určeného uživatelem a zpět do domácnosti.

 

9. Zajištění stravy

 

 1. Zajištění stravy (oběda) probíhá z vývařovny ve Vodňanech, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu o zajištění stravování. Uživatel odebírá oběd v rozsahu, v jakém byl sjednán v Individuálním plánu uživatele. Odhlášení oběda je povinen uživatel nahlásit nejpozději do 8.00 hod. den dopředu. V opačném případě mu bude účtována celá částka za oběd, v případě uskutečněného dovozu oběda, bude i tento úkon uživateli vyúčtován.
 2. K zajištění nezbytných hygienických podmínek po celou dobu přepravy se poskytovatel zavazuje přepravovat oběd v termojídlonosičích, které jsou zapůjčeny uživateli v potřebném počtu.
 3. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto pravidla pro užívání termojídlonosičů:

- každý jídlonosič je označen jménem uživatele, při každé předávce je naplněný jídlonosič vyměněn za čistý z předcházející dodávky

- čistotu jídlonosiče si zajišťuje uživatel sám

- termojídlonosič je tvořen 3 ks jídelních misek s upínací rukojetí a termonádoby, termojídlonosiče je nutno vracet vždy v kompletním stavu

- je přísně zakázáno ohřívání stravy v jídlonosičích

- v případě zničení, poškození nebo ztráty bude poskytovatel požadovat úhradu termojídlonosičenosiče v plné výši a uživatel se zavazuje tuto částku uhradit.

 

 1. Pokud uživatel přeruší odběr stravy na dobu delší než 1 měsíc má povinnost zapůjčené termojídlonosiče neprodleně vrátit poskytovateli.
 2. Termojídlonosiče je při ukončení smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby nutno ve lhůtě 3 dnů odevzdat poskytovateli zpět, a to ve stavu, v jakém mu byly zapůjčeny.

 

10. Úhrada pečovatelské služby

 

 1. Celková výše úhrady bude účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Minimální doba poskytování těchto úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění je ¼ hodina. Čas nad rámec první ¼ hod nutný k provedení úkonu se účtuje po minutách.
 2. Uživatel je povinen za poskytované činnosti uhradit částku odpovídající součtu jednotlivých úkonů poskytnutých uživateli v předchozím kalendářním měsíci.
 3. Pro každý kalendářní měsíc poskytování pečovatelské služby je uživateli připraven výkaz úkonů pečovatelské služby, který je uschován v domácnosti uživatele a duplikát je v držení pracovnice pečovatelské služby. Poskytovatel vždy po provedení úkonu zapíše do výkazu úkonů pečovatelské služby jaký úkon a v jaké době byl příslušný úkon proveden (s výjimkou dovozu oběda). Pravdivost evidence provedených úkonů uživatel stvrdí svým podpisem po provedení příslušného úkonu na svém výkazu úkonů. Tento výkaz slouží jako podklad pro vyúčtování úhrady za poskytování pečovatelské služby.
 4. Výše úhrady za úkony pečovatelské služby je stanovena v Ceníku služeb, který je součástí smlouvy a je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 5. Za fakultativní činnost má poskytovatel právo vybírat od uživatele úhradu dle stanoveného Ceníku služeb.
 6. Při změně Ceníku služeb pečovatelské služby je uživatel se změnou prokazatelně seznámen s minimálně měsíčním předstihem před nabytím jeho účinnosti, což uživatel písemně potvrdí svým podpisem. Ode dne účinnosti nového Ceníku služeb je povinen hradit nově stanovenou úhradu.
 7. Úhrada za poskytnutí pečovatelské služby se platí v hotovosti, nebo převodem na účet poskytovatele, do 5 dnů ode dne předání vyúčtování, jehož součástí je soupis odebraných úkonů uživatelem v daném měsíci.
 8. Bez úhrady (s výjimkou nákladů na stravu) se pečovatelská služba poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2:

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

b) účastníkům odboje (zák. č. 255/1946, zák. č. 462/1919),

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 

Nárok na poskytnutí pečovatelské služby bez úhrady je uživatel povinen prokázat.

 1. V případě, že objednaný úkon pečovatelské služby nebude proveden z důvodů na straně uživatele (zejména neomluvená nepřítomnost uživatele v dohodnutém čase, bezdůvodné odmítnutí zpřístupnění vnitřních prostor), bude tento úkon účtován jako poskytnutý v časovém rozsahu, který byl předem dohodnut a uživatel je povinen jej uhradit.

 

 

 

11. Kvalita služeb

 

 1. Pracovníci Pečovatelské služby Chelčického domova sv. Linharta se řídí standardy kvality sociálních služeb, které si uživatel může kdykoliv vyžádat k nahlédnutí.
 2. Individuální plán péče vypracuje sociální pracovník spolu s uživatelem ihned po uzavření smlouvy.
 3. Dále sociální pracovník ve spolupráci s uživatelem dbá na naplňování individuálního plánu péče, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli, cíli spolupráce uživatele a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na tyto cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav uživatele. Uživatel se zavazuje k potřebné součinnosti.

 

12. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 

 1. Uživatelé pečovatelské služby si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování pečovatelské služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s pečovatelskou službou. Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Uživatel si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. V rámci možností jsou prošetřeny a řešeny i anonymní stížnosti. Uživatel může kdykoliv vzít svou stížnost zpět.
 2. Ústní i písemnou stížnost je možné podat osobně nebo telefonicky u jednotlivých zaměstnanců pečovatelské služby - pečovatelek, sociální pracovnice, vhodit do Schránky podnětů a připomínek, která je umístěna ve vstupní hale sídla poskytovatele. Každá stížnost bude písemně zaznamenána v Knize stížností. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, o vyřízení stížnosti je uživatel písemně informován, a to i v případě zjištění neoprávněně podané stížnosti. Způsob vyřešení stížnosti je zaznamenán v Knize stížností. Řešení anonymní stížnosti je vyvěšeno na nástěnce v sídle poskytovatele.
 3. Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na:

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 

13. Ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby

 

Smlouva o poskytování pečovatelské služby může být ukončena:

 

 • dohodou účastníků smlouvy ke dni, na kterém se dohodnou
 • výpovědí ze strany uživatele – i bez udání důvodů, výpovědní lhůta je 1 pracovní den od doručení výpovědi poskytovateli
 • výpovědí ze strany poskytovatele – z důvodů uvedených v zákoně či ve smlouvě, výpovědní lhůta činí 15 dní ode dne doručení uživateli

Výpovědní důvody pro ukončení smlouvy ze strany poskytovatele jsou tyto:

 • uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby, a to po dobu déle než 30 dnů po uplynutí splatnosti úhrady.
 • uživatel i přes napomenutí poskytovatele poruší povinnosti, které mu vyplývají z Pravidel o poskytování pečovatelské služby. Takové porušení je zejména:
  • neposkytnutí součinnosti k poskytování pečovatelské služby spočívající v bezdůvodném odmítání či opakovanému zabránění provedení objednaných úkonů v dohodnutém čase
  • uživatel svým jednáním přistupuje k pracovníkům pečovatelské služby způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí
  • uživatel není ochoten zajistit bezpečnost pracovníků pečovatelské služby (např. odstranění agresivních zvířat po dobu provádění úkonu)

 

 • uživatel přestane patřit do cílové skupiny poskytovatele – na zamýšlené ukončení smlouvy bude uživatel předem upozorněn a bude mu v rámci základního sociálního poradenství nabídnuta pomoc pro řešení jeho nepříznivé sociální situace.

 

 • naplněním podmínek pro automatické ukončení smlouvy
 • dnem, kdy byl uživatel umístěn do pobytového zařízení sociálních služeb (domov pro seniory apod.), příp. kdy došlo ke změně místa bydliště uživatele mimo územní působnost poskytovatele
 • úmrtním uživatele
 • jestliže uživatel nevyužívá žádný z úkonů pečovatelské služby po dobu čtyř po sobě jdoucích měsíců.

 

14. Povinnost mlčenlivosti

 

 1. Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….

Bc. Lucie Troblová Teringlová

Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

 

 

Potvrzuji převzetí:

 

Dne                                                                …………………………………

uživatel

 

 

 

 

Pravidla k vytištění ZDE