Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Sociálně terapeutické dílny

 

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny (STD) jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Cílem STD je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Pro koho tady jsme

Našimi uživateli jsou osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením po ukončení základní školní docházky od 16 do 64 let, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce.

 

V rámci služby uživatelé využívají

 • terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tvořivých činnostech (keramika, textil, výtvarné techniky, přírodní potravinové produkty, zahradničení atd.)

 • nácvik sebeobslužných činností (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu apod.)

 • stravování a pitný režim

 • podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností

 • denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti

 • základní sociální poradenství

 • nabídku k využívání dobrovolnických služeb

Čas a místo poskytování služby:

 • pracovní dny od 7.30 do 13.30 hod. v prostorách Chelčického domova sv. Linharta, Chelčice čp. 1.


 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová – mob. 775 382 488

 

Stav vyrovnávací platby k 30. 6. 2019 Vyrov.platba_STD_30.6.2019.pdf (358.05 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov.platba_STD_31.12.2018.pdf (354.83 kB)

Logo