Obsah

Služba je realizována v projektech:

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156

Rozšíření personálních kapacit STD – Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010234

 

Logo   Logo