Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Sociální rehabilitace Logo

Služba je realizována v projektu Sociální rehabilitace Chelčický domov sv. Linharta pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008141 přes výzvu MAS Rozkvět.

logo

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace svou činností směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných činností pro samostatný život.

Pro koho tady jsme:

Služba je určená pro osoby se zdravotním postižením (částečná či plná invalidita, dočasná ztráta plného zdraví z důvodu úrazu nebo nemoci) a chronickým duševním onemocněním (duševní poruchy provázené zvýšenou nemocností, částečnou či plnou pracovní neschopností, poruchy chování, zejména potíže v komunikaci a v soc. chování) od 16 do 64 let.

 

V rámci služby uživatelé využívají:

- zprostředkování kontaktu nejen s přirozeným sociálním prostředím, ale i s konkrétními zájmovými skupinami

- zájmové a vzdělávací aktivity

- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- každý uživatel má také nárok na bezplatné základní soc. poradenství

 

Čas a místo poskytování služby

Ambulantní forma:

úterý od 09:30 hod. do 14:00 hod. v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

Terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele

  • liché pondělí od 9:00 hod. do 15:00 hod.
  • středa od 9:00 do 15:00 hod.

 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Eva Bartošová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Mgr. Michaela Mottlová, projektová manažerka, sociální pracovnice

tel. 777 843 445, e-mail: projekty@linhart-chelcice.cz

 

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov. platba_SR_2018.pdf (493.61 kB)

Piktogram