Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace svou specifickou činností směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných činností pro samostatný život. Sociální rehabilitace při práci využívá zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí uživatelů.

Pro koho tady jsme:

Služba je určená pro osoby se zdravotním postižením (částečná či plná invalidita, dočasná ztráta plného zdraví z důvodu úrazu nebo nemoci) a chronickým duševním onemocněním (duševní poruchy provázené zvýšenou nemocností, částečnou či plnou pracovní neschopností, poruchy chování, zejména potíže v komunikaci a v soc. chování) od 16 do 64 let.


 

V rámci služby uživatelé využívají:

- zprostředkování kontaktu nejen s přirozeným sociálním prostředím, ale i s konkrétními zájmovými skupinami

- zájmové a vzdělávací aktivity

- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- každý uživatel má také nárok na bezplatné základní soc. poradenství


 

Čas a místo poskytování služby

- ambulantní forma:

- liché úterý od 9:00 do 15:00 hodin v prostorách Husova domu, U Výstaviště 10, 370 05 České Budějovice

- sudé úterý od 13:00 hod. do 16:00 hod. v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

- terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele

  • liché pondělí od 9:00 hod. do 15:00 hod.

  • sudé úterý od 9:00 do 12:00 hod.

  • středa od 9:00 do 15:00 hod.


 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Eva Bartošová – mob. 725 951 695