Navigace

Obsah

Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s.

Organizace vznikla v roce 2011 s cílem stát se lokálním poskytovatelem sociálních služeb a vytvořit zázemí a podmínky pro kvalitnější život klientů s různými typy postižení - v současnosti provozujeme ambulantní služby STD a terénní pečovatelskou službu. V roce 2017 byly registrovány služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby.

Introduction of Linhart.docx (640.04 kB)

Vorstellung des Linharts.docx (640.69 kB)

Více o Chelčickém domově sv. Linharta

 

Naše služby aktuálně vzhledem k epidemiologické situaci:

Pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba zajišťuje seniorům a osobám se zdravotním postižením žijícím v obci Chelčice, Stožice, Libějovice, Truskovice, Malovice, Číčenice, Bílsko, Krajníčko, Bavorov, Vodňany základní potřeby.

V rámci služby uživatelé využívají:

  • pomoc s péčí o vlastní osobu
  • pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů)
  • pomoc se zajištěním chodu domácnosti (nákupy)

Čas a místo poskytování služby:

  • pracovní dny od 7:30 do 15:30 hod. v domácnostech uživatelů a okolí

V současné době nabízíme pomoc se zajištěním nákupu potravin a léků seniorům a OZP, kteří nejsou našimi klienty. V případě zájmu o tuto pomoc se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Troblová Teringlová – mob. 607 023 694

Sociálně terapeutické dílny a Sociální rehabilitace

Nadále zajišťujeme obě ambulantní a terénní sociální služby v Chelčickém domově sv. Linharta, a to za zvýšených hygienických podmínek a opatření zamezujících šíření koronaviru. Obě služby jsou dostupné v plném rozsahu jejich provozní doby.

Komunitní centrum

Základní poradenství v rámci komunitního centra je vzhledem k epidemiologické situaci poskytováno pouze telefonicky (607 023 694) nebo e-mailem (pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz).

Aktivity komunitního centra jsou do odvolání pozastaveny.

 

 

 

 

 

Aktuality

13.01.2021

41.100 Kč od České spořitelny

41.100 Kč od České spořitelny

Rádi bychom poděkovali za výbornou spolupráci, za charitativní pomoc našemu Domovu a za vynikající výsledek sbírky Donio na: https://www.donio.cz/ChelcickyDomovSvLinharta#obsah. 41.100 Kč je velkorysý dar jak od dárců, tak i od České spořitelny. Velmi si ho vážíme a děkujeme za tuto podporu. Mgr. Klára Kavanová Mušková

Detail

11.01.2021

Uctívání živlů na nový rok

Uctívání živlů na nový rok

Jako v každém roce jsme se na počátku ledna vypravili do naší vzácné přírodní zahrady uctít přírodní živly: Vzduch jsme uctili moukou, aby nám větrolamy nepolámaly stromy a vítr nerozdmýchal oheň. Vodu jsme uctili v jezírku oříškem z ořešáku královského, aby byla v letošním roce vláha. Vodou jsme pokropili ovocné stromy naší zahrady, aby nás obdarovaly svými plody.

Detail

11.01.2021

Od Vánoc až do Třech králů aneb Letos z jiné perspektivy…

Od Vánoc až do Třech králů aneb Letos z jiné perspektivy…

Všechno má svůj čas. Času podléhá veškeré dění. Z času se nic a nikdo nevyvlékne. A jsou různé časy, jak se píše v knize Kazatel. Je čas rození, čas sázet, čas radovat se… ale i čas odcházet, čas truchlit. Všechno má svou určenou chvíli. A nic netrvá věčně. Ani se nenadějeme a místo času adventu a příprav na Vánoce je tu ukončení vánočního času. Čas letí jako vítr, nezastaví se a pádí dál a dál. A neustále se také mění…

Detail

06.01.2021

My Tři králové jdeme k vám… 1

My Tři králové jdeme k vám…

Připomínka legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Proto se i tento den nejčastěji odstrojuje vánoční stromek. Tři krále neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna.

Detail

05.01.2021

Milí chelčičtí spoluobčané, 1

Milí chelčičtí spoluobčané,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili v novém roce a popřáli vám nalezení radosti v drobných maličkostech dnů, které jsou nám dopřány, a abyste nalezli sílu a odvahu se nově vydávat do okamžiků, které nás překvapí, ba i někdy zaskočí, neboť vše nové je také něčím inspirující a posunující. Stejně jako tomu bylo i u příchodu k nově narozenému dítěti Ježíši, nejprve přiběhli prostí pastýři, kteří přišli pohnuti vnitřní touhou, která vycházela z jejich srdce. Šli za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazili i králové – mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčetli, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Byli to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přišli pozdě.

Detail

01.01.2021

Velký dárek Linhartovským do nového roku

Velký dárek Linhartovským do nového roku

Dnes jsme prožili velký den v Linhartu. Zazvonil zvonek telefonu a rodina Čarkova nám nabídla, že k nám do Domova přestěhují své krásné starobylé pianino L. Ehret, München, které našim uživatelům zapůjčí. Sehnali jsme společnými silami dobrovolníky - siláky, kteří nám zvládli klavír přestěhovat do denní místnosti Sociálně terapeutických dílen do hlavní budovy Domova. A tak se stalo. Místo vánočního stromečku, stojí krásné pianino ....., na které nám hned zahrál Martin, který zde dnes vytvářel svou sochu do přírodní zahrady.

Detail

31.12.2020

Prosinec v Sociální rehabilitaci

Prosinec v Sociální rehabilitaci

V měsíci prosinci jsme se při našich školeních na dálku dozvěděli zase o trochu více o efektivních způsobech komunikace a seznámili jsme se s metodami omezující nástrahy internetu. Pokračovali jsme na naší společné literární knize, do které se zapojila skoro celá naše skupina. Dokončili jsme všechny vánoční zakázky s předstihem a tradičně, jako každý měsíc, se většina z nás zapojila do charitativní sbírky. EB

Detail

23.12.2020

Linhart s vůní perníčků 1

Linhart s vůní perníčků

Pečení perníčků před Vánoci patří v našem domově již k tradici. I letos jsme se s našimi uživateli do této voňavé činnosti pustili. Nejprve zadělat těsto, je třeba si s ním pěkně pohrát, aby výsledek stál za to. Pak odpočinek, nejlépe do druhého dne a v chladu. Nakonec vykrajování a pečení - to nás bavilo nejvíc. Pozor! Nepřipálit! A poslední fáze - ochutnávání. Povedlo se. Moc jsme si užili společnou práci i vánoční náladu. VV

Detail

15.12.2020

Webináře 2

Webináře Sociální rehabilitace

Webinář „Genderově podmíněné násilí v online prostředí“ se konal 14. 12. 2020. Toto distanční setkání umožnilo vhled do tématu násilí, genderu a sexuality. Dozvěděli jsme se, v jakých souvislostech se násilí či šikana dějí a jakou roli hrají v tomto případě právě genderové stereotypy a mocenské dynamiky. Účinným řešením problémů, které se ve školním i mimoškolním prostředí mohou v těchto souvislostech objevovat, je komunikace. Pro bližší navázání kontaktu s účastníky lektorky doporučovaly formu příběhu a z hlavních principů prevence násilí daly důraz na roli "nepřihlížení situaci". Webinář byl nahráván a jeho sestřih bude během cca týdne zveřejněn na YouTube kanálu NPI ČR (Národní pedagogický institut České republiky). Lektorky: Kateřina Kilianová a Eva Bartáková reprezentovaly organizaci Nesehnutí (nezávislé sociálně ekologické hnutí). EB

Detail

15.12.2020

Jak jsme stavěli sněhuláka

Jak jsme stavěli sněhuláka

3. prosince napadl první sníh, který přímo vybízel postavit sněhuláka. A protože nás na stavbu nebylo mnoho, rozhodli jsme se pro menší rozměry. Někteří si zapomněli rukavice, a proto jsme se spěchali ohřát ke krbu i s naším ledovým kamarádem. EB

Detail

12.12.2020

Měsíc listopad - GIVT

Měsíc listopad - GIVT

Krásný den, tento měsíc nám podporovatelé svými nákupy poslali celkem 83 Kč. Myslíte si, že by příspěvků mohlo být více? Může se stát, že při internetových nákupech na GIVT zapomenete. S tímto Pomocníkem, kterého naleznete v odkazu této zprávy, už se to nestane.

Detail

12.12.2020

Vážení příznivci a přátelé Chelčického domova sv. Linharta, 1

Vážení příznivci a přátelé Chelčického domova sv. Linharta,

rádi bychom Vám z celého linhartovského srdce poděkovali za celoroční přízeň, vaše povzbuzení, často podanou ruku, která pomáhala a činila skutky... Byl to náročný rok, ale právě i díky Vám jsme jej zvládli.

Detail

09.12.2020

Vzdělávání týmu v Sociální rehabilitaci

Vzdělávání týmu v Sociální rehabilitaci

Dne 1. a 2. prosince jsme absolvovali online dvoudenní kurz na téma "Zásady úspěšné komunikace při péči". Začátek kurzu byl provázen technickými komplikacemi, které však přispěly informacemi k zásadám distančního způsobu kontaktování. Dozvěděli jsme se, že silnou rezonanci způsobují 2 notebooky vedle sebe, nebo když je v blízkosti telefon. A že je dobré myslet při účasti 30 posluchačů na to, zda je vypnutý mikrofon tam, kde se zrovna klepou řízky. V kurzu jsme se seznámili s konkrétními technikami, které nám pomohou při komunikaci s těmi, se kterými pracujeme. Věnovali jsme se specifikům komunikace se seniory, s lidmi s mentálním a duševním onemocněním a také jsme probrali specifika přístupu k nevidomým a neslyšícím. Zabývali jsme se chybami v komunikaci a komunikačními bariérami. Ač se to nezdá, tak vnímání druhého probíhá z 20 procent skrze slova a po 40 procentech je to intonace a řeč těla. Kurz byl obohacen o praktická cvičení, rady a tipy. Například jakým způsobem si snadno zapamatovat dvanáctipoložkový nákup. Druhý den jsme se zabývali tematikou seniorů - jak je důležitý trénink paměti a vybavování vzpomínek skrze smysly. Dále jaká je významnost využití pomůcek hadrových panenek pro kontakt a "vztah" (nejen pro poruchy autistického spektra). Naučili jsme se několik jednoduchých vět ve znakové řeči a na závěr jsme se věnovali paliativní péči, kde se mj. probíralo téma, v jakém okamžiku pozvat kněze. EB

Detail

09.12.2020

Čerstvé z tiskárny... 1

Čerstvé z tiskárny...

Připravili jsme pro Vás praktické průvodce příštím rokem.... stáhněte si kalendáříky a PF 2021.

Detail

05.12.2020

Adventní přání

Adventní přání

"Klidný a požehnaný advetní čas přeji všichni z Chelčic".

Detail

30.11.2020

Listopad v Sociální rehabilitaci

Listopad v Sociální rehabilitaci

V měsíci listopadu jsme se při našich besedách na dálku rozhodli vytvořit společné literární dílo, do kterého se zapojila skoro celá naše skupina. Nevyhýbali jsme se ani tématu obtíží při zvládání koronavirové zátěže a společně jsme nastavovali optimální podmínky pro každého při využívání služeb ambulantní a terénní formy v období nouzového stavu. Dokončili jsme návrhy na zakázky PF 2021, převážely se keramické objednávky a balili jsme potravinové výrobky. Nejen naše služba Sociální rehabilitace prošla týmovou supervizí a proběhlo také sebevzdělávání v IT podpoře a službě helpline. EB

Detail

30.11.2020

Partnerství v projektu Nadace Via - Knihovna ve Vodňanech 1

Partnerství v projektu Nadace Via - Knihovna ve Vodňanech

Moc děkujeme za možnost zapojení do projektu Nadace Via "Místo, kde žijeme" a velmi rádi budeme partnery tohoto projektu. Uživatelé sociálně terapeutických dílen velmi rádi pomohou s vytvářením nového prostoru dvora knihovny, a to jak svými výtvarnými pracemi, tak floristickou výzdobou. Typ naší spolupráce naleznete v přiložené zprávě tohoto e-mailu. KKM

Detail

29.11.2020

Přejeme Vám z Linhartu zastavení, nabrání sil a Naděje z letošního Adventu

Přejeme Vám z Linhartu zastavení, nabrání sil a Naděje z letošního Adventu

Ať je vám přibývající světlo na adventním věnci nadějí do Vašich každodenních starostí ale i radostí. Přejí všichni Linhartovští.

Detail

26.11.2020

Nabídka pracovního místa v našem Domově 1

Nabídka pracovního místa v našem Domově

Požadavky na pracovní pozici – účetní/ekonom naleznete v příloze této zprávy. EB

Detail

26.11.2020

Podpořte nás při svých nákupech 1

Podpořte nás při svých nákupech

Jedním ze způsobů, jak naši organizaci podpořit, je nakupovat přes Givt. Vzpomeňte si na nás, až si budete jako každý rok lámat hlavu s tím, co nadělit blízkým pod stromeček. Více na givt.cz/Vanoce. Děkujeme!

Detail

25.11.2020

Vánoce se Spořkou také pro Linharta 1

Vánoce se Spořkou také pro Linharta

Tuto neděli budeme rozsvěcet první adventní svíci a my Vám chceme všichni popřát, aby byla i pro vás každého svící Naděje, že světla bude řibývat... „Veškerá tma na světě nemůže uhasit světlo jediné svíčky.“

Detail

25.11.2020

Jsme součástí kampaně - prosíme... podpořte nás 1

Jsme součástí kampaně - prosíme... podpořte nás

V současné době jsme součástí kampaně "Vánoce se Spořkou", pokud můžete, podpořte nás prosím a "pošlete to dál"... https://www.donio.cz/ChelcickyDomovSvLinharta MOC DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.

Detail

23.11.2020

PŘÁNÍ PRO OBDOBÍ ADVENTU

PŘÁNÍ PRO OBDOBÍ ADVENTU

Ať nás všechny letošní Advent posílí! Ze srdce přejí všichni z Linharta. Báseň pokračuje v příloze této zprávy...

Detail

23.11.2020

Přijďte si odpočinout na Svobodnou horu a podívat se na Šumavu z rozhledny Haniperk 1

Přijďte si odpočinout na Svobodnou horu a podívat se na Šumavu z rozhledny Haniperk

Přinášime Vám tip na výlet, procházku či i delší turistickou trasu, tak, jak kdo potřebuje a jaký má časový prostor. Na vrcholu Svobodné hory, východně od Bavorova, je postavena nová rozhledna s názvem Rozhledna. Nabízíme Vám tak prohlídku krásných Svobodných hod, a to jak Vodňanských Svobodných hor, Libějovických Svobodných hor, tak i Bavorovských Svobodných hor.

Detail

Kalendář akcí

Fotogalerie

08.01.2021

Bílé Chelčice

Bílé Chelčice

Zasněžená zimní krajina je krásná...

Detail

01.12.2020

Pohledy ze dvou stran

Pohledy ze dvou stran

Pohled na Chelčice z rozhledny na Haniperku i z přírodní zahrady na kostel sv. Martina v Chelčicích.

Detail

21.11.2020

Linhart v mlze

Linhart v mlze

Listopad se ozval v plné kráse... EB

Detail

09.11.2020

Nová boudička v naší zahradě

Nová boudička v naší zahradě

Na dvorku naší zahrady se můžete těšit na překvapení. EB

Detail

09.11.2020

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví proběhlo jako každý rok i v našem Domově. Děkujeme všem dobrovolníkům za podporu naší organizace a odvedenou práci. EB

Detail