Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Pěšky kolem Netolic – tentokrát kolem Kratochvíle

Typ: Domov
Pěšky kolem Netolic – tentokrát kolem Kratochvíle Spolek Přátel Chelčického domova sv. Linharta, z.s. upořádal v pátek 8. září 2023 drobný turistický výlet pro začínající pěší turisty a turistky.

Tentokrát jsme měli namířeno 7 km kolem zámku Kratochvíle, a
to přímo přes Peklo, kde se dříve pekl chleba. Procházeli jsme za
krásného počasí vzácnými místy zámecké obory a mohli si tak prohlédnout
průhledy alejemi vedoucí paprskovitě k zámku Kratochvíle.
Bývalá rožmberská obora, zvaná Netolická, je historicky, krajinářsky a
památkově jedinečný fenomén v jihočeské krajině. V oboře je přes 30
rybníků, rybníčků a téměř zapomenutá technická památka – umělá stoka
Krčínka, dlouhá asi 8 km, která sloužila k vodnímu pohonu různých
pohyblivých atrakcí, strojů a obrazů v zámecké zahradě. Dodnes tvoří
obora unikátní krajinný celek, tvořený promyšleně budovanou mozaikou
lesů, luk, alejí a rybníků s množstvím archeologických a historických
památek. Těmi jsou vedle několika původně renesančních statků, jako je
Petrův Dvůr, Grejnarov a Švarcenberk, několik pravěkých mohylových
pohřebišť, halštatské hradiště Velký Hrádeček a keltské kultovní
ohrazení u osady Hradiště i zaniklé středověké vsi. Jedinečný celek
obory je i dnes místem uchráněným před vlivy zemědělské velkovýroby,
výstavby a dalšími rušivými civilizačními zásahy. Díky tomu se zde
zachovalo prakticky neporušené životní prostředí, které tak reprezentuje
ukázku zachovalé historické krajiny v její původní renesanční podobě.
Na závěr nechybělo ani příjemné posezení v zámecké restauraci s malým
občerstvením. Děkujeme naší průvodkyni Olze za přípravu trasy i
průvodcovství.
Na příští naše drobné výšlapy se přidejte k nám… chůze je zdravá a ještě
něco společně poznáme.
                                Za spolek Přátel Chelčického domova sv. Linharta,
                Tomáš, Petra, Klára, Tomášek, Mary a Snape, Olga, Lenka, Jarka,
Maruška a Andrea.

--
Mgr. Klára Kavanová Mušková
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Mob. +420 776 134 683
www.linhart-chelcice.cz

PODPOŘTE NÁS VE VEŘEJNÉ SBÍRCE, číslo účtu: 4188272339/0800
Pomoc má mnoho tváří. Děkujeme, že společně pomáháte s námi...


Vytvořeno: 27. 9. 2023
Poslední aktualizace: 27. 9. 2023 11:57
Autor: Eva Bartošová