Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Chelčický domov sv. Linharta je nezisková organizace, která se stará v malé obci jižních Čech (nedaleko Vodňan) o 92 lidí ve čtyřech sociálních službách a současně připravuje společně s Komunitním centrem Chelčice mnohé volnočasové aktivity pro veřejnost bez rozdílu handicapů. 

Hlavním posláním Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

Chelčický Domov sídlí v historickém jádru Chelčic, kde je krásná přírodní zahrada, komunitní dvůr, Památník Petra Chelčického a původně románský kostel sv. Martina. Domov s uživateli vytváří velmi pěkné potravinové produkty z přírodní zahrady, keramiku, floristické a textilní výrobky, které pomáhají financovat provoz charitativně zaměřené organizace.

PODPOŘIT CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA MŮŽETE MNOHA ZPŮSOBY, například VEŘEJNOU SBÍRKOU, číslo účtu: 4188272339/0800

Pomoc má mnoho tváří. Děkujeme, že společně pomáháte s námi...

Více si můžete přečíst na Podpořte nás. 

Mgr. Klára Kavanová Mušková
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Mob. +420 776 134 683

 

O Chelčickém domově sv. Linharta

Introduction of Linhart

Vorstellung des Linharts

 

Výroční zpráva 2022  , Výroční zpráva 2021 kompletní výroční zprávy najdete zde.

Zpravodaje obce a další tiskoviny najdete zde.

 

Historie

Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010.

Myšlenka založit sociální zařízení v okolí Vodňan krystalizovala delší dobu. Zabývali se jí František Hrneček, bývalý předseda o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, Jiří Iral, starosta obce Chelčice, Jaroslav Muška, předseda Zemcheby Chelčice a Jiří Netík, předseda správní rady Domova sv. Anežky v Týně n. Vltavou. Obci Chelčice se podařilo odkoupit nevyužívanou budovu fary se zahradou. To už obec Chelčice spolupracovala s Domovem sv. Anežky v Týně n. Vltavou a MAS Rozkvět. Původní myšlenka dostávala konkrétní podobu – zřídit sociální zařízení pro lidi s mentálním postižením. První dva roky byl Chelčický domov sv. Linharta pod vedením Domova sv. Anežky a prvním ředitelem byl Mgr. Jan Šesták, PhD. a prvními členy správní rady byla ing. Marta Krejčíčková, Mgr. Klára Kavanová Mušková a Jiří Iral (starosta obec Chelčice).


Charakteristika organizace

Organizace vznikla v roce 2011 s cílem stát se poskytovatelem sociálních služeb pro místní region a vytvořit zázemí a podmínky pro kvalitnější život klientů s různými typy zdravotního postižení. V současnosti provozujeme ambulantní služby Sociálně terapeutických dílen a Sociální rehabilitace a služby péče i prevence v terénu. Jsou to: Pečovatelská služba, terénní forma sociální rehabilitace a  terénní sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené.

Hlavním posláním Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s., která vznikla v roce 2011, je pomáhat lidem,  kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. V současné době se ve čtyřech sociálních službách staráme o 92 uživatelů s tělesným a mentálním postižením, dále o seniory a osoby zdravotně postižené v pečovatelské službě a o osoby s psychickými zátěžemi a zdravotními handicapy.

Náš Domov je také komunitním otevřeným prostorem se sociálním, terapeutickým i edukačně ekologickým působením. Naše společnost pořádá pro veřejnost environmentální kurzy pro děti z mateřských škol, pro školy, pro rodiče s dětmi i seniory. Je místem tvořivých workshopů, otevřené komunitní zahrady a místem víkendových kurzů ušitých na míru různým skupinám. Také pomáháme v rámci různorodé ergoterapie i jiným sociálním zařízením (např. Alzheimer Home).  Jsme tady jaké pro ty, kteří potřebují pomoci s těžkostmi, ale také i pro radost ze života.
 

Popis průběhu služby od založení do současnosti

Chelčický domov sv. Linharta poskytuje od svého založení služby Sociálně terapeutické dílny (STD) v objektu zrekonstruované bývalé fary v Chelčicích, nyní s okamžitou kapacitou pro 12 osob s různými typy postižení; součástí provozu je certifikovaná přírodní zahrada. Od počátku roku 2015 je v okruhu cca 16 km poskytována terénní Pečovatelská služba (PS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k rozšiřujícímu se spektru potřeb uživatelů (různá postižení, věk, omezená mobilita atd.) byly v roce 2017 nově registrovány služby Sociální rehabilitaceSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Veškeré registrace sociálních služeb jsou v souladu se zákonem o sociálních službách. 

Soc. služba Sociálně terapeut. dílen je jedinou soc. službou tohoto druhy v ORP Vodňany, klienti dojíždějí do ambulantní služby z Netolicka,  Prachaticka, Písecka a Českobudějovicka. Soc. Pečovatelská služba je poskytována v obcích Vodňany, Bavorov, Chelčice, Stožice, Truskovice, Libějovice, Malovice, a další. Soc. služba Sociální rehabilitace byla poskytována od září 2017 v prostorách Husova domu v Českých Budějovicích pro širší spádovou oblast, nyní při realizaci projektu IROP „Nový Linhart“ probíhá ambulantní služba v novém objektu „Nový Linhart“ v Chelčicích a v rámci terénu na ORP Vodňany, Strakonice, Prachatice a jeden den v týdnu také na ORP České Budějovice. Tuto službu chelčický Domov částečně financuje z vlastních zdrojů a darů Domova. Soc. terénní službu menšího rozsahu Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené financuje Domov celou.
 

Statutárním orgánem Chelčického domova sv. Linharta je Dozorčí a Správní rada. 
Dohled a určování základního zaměření organizace s podporou vedení vykonávají v tomto složení:


Správní rada společnosti:

Ing. Marta Krejčíčková (předsedkyně správní rady) 
Mgr. Milada Bejvlová (členka správní rady)
Jan Baloušek (člen správní rady)

Dozorčí rada společnosti:
Bc. Petra Soukupová (předsedkyně dozorčí rady)
Ing. Olga Smitková (členka dozorčí rady)
Karel Filip (člen dozorčí rady)

Ředitelkou a zároveň statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti je Mgr. Klára Kavanová Mušková od 4. února 2013.