Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Ceník služeb

 a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

28 Kč/15 min

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

28 Kč/15 min

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

28 Kč/15 min

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík

28 Kč/15 min

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

28 Kč/15 min

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

28 Kč/15 min

3. Pomoc při použití WC

28 Kč/15 min

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

28 Kč/15 min

2. Dovoz nebo donáška jídla

25 Kč/1 úkon

3. Pomoc při přípravě jídla a pití

28 Kč/15 min

4. Příprava a podání jídla a pití

28 Kč/15 min

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, úklid kuchyňské linky, vynesení odpadků, vytření na mokro, ustlání postele, úklid toalety;vysátí, utření prachu, vyklepání předložek)

28 Kč/15 min

2. Údržba domácích spotřebičů

28 Kč/15 min

3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování

28 Kč/15 min

4. Donáška vody

28 Kč/15 min

5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, úržba topných zařízení

28 Kč/15 min

6. Běžné nákupy a pochůzky

28 Kč/15 min

7. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

110 Kč/1 nákup

8. Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60 Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

28 Kč/15 min

2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět.

28 Kč/15 min

f) Fakultativní (doplňkové) služby

1. Zapůjčení 2 ks jídlonosičů

20 Kč/měsíc

2. Přemývání jídlonosiče (například při silném znečištění)

15 Kč/1 úkon

3. Jídelní lístek 1 ks

2 Kč/1 kus

4. Dohled nad dítětem či dospělým, procházky

25 Kč/15 min

5. Úklid společných prostor domu (chodba na patře, schodiště)

28 Kč/15 min

6. Úklid chodníku, úklid sněhu

35 Kč/15 min

7. Péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení)

28 Kč/15 min

8. Doprava uživatele autem pečovatelské služby

8 Kč/km

9. Kopírování

2 Kč/stránka

Rozsah činností bez úhrady

1. Vyřízení příspěvku na péči

 

zdarma

2. Návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, její změny či ukončení.

zdarma