Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Ceník služeb


a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2 Kč/1 min
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2 Kč/1 min
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
2 Kč/1 min
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík
2 Kč/1 min
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
2 Kč/1 min
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
2 Kč/1 min
3. Pomoc při použití WC
2 Kč/1 min
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
dle ceníku dodavatele max. 75,-Kč/oběd
2. Dovoz nebo donáška jídla
28 Kč/1 úkon
3. Pomoc při přípravě jídla a pití
2 Kč/1 min
4. Příprava a podání jídla a pití
2 Kč/1 min
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, úklid kuchyňské linky, vynesení odpadků, vytření na mokro, ustlání postele, úklid toalety, vysátí, utření prachu, vyklepání předložek)
2 Kč/1 min
2. Údržba domácích spotřebičů
2 Kč/1 min
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
2 Kč/1 min
4. Donáška vody
2 Kč/1 min
5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
2,-Kč/ 1 min
6. Běžné nákupy a pochůzky
2 Kč/1 min
7. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
110 Kč/1 nákup
8. Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
70 Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2 Kč/1 min
2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět.
2 Kč/1 min
f) Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností)
1. Doprava uživatele autem pečovatelské služby
8 Kč/km
Cena je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Minimální doba poskytování těchto úkonů včetně času nezbytného k zajištění je 1/4 hodina. Čas nad rámec první ¼ hod nutný k provedení úkonu se účtuje po minutách.
Základní sociální poradenství je uživatelům sociální služby poskytovány zdarma.

Ceník s účinností od 1. září 2019 k vytištění ZDE