Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Pečovarelská služba

Celý leták ke stažení Leták PS 2024 

Pečovatelská služba umožňuje svým uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a zabezpečit jim vhodnou pomoc při tělesných, duševních i sociálních potřebách, s důrazem na rodinný přístup k uživateli.

Pro koho tady jsme:

Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žijících v obci Chelčice, Stožice, Truskovice, Libějovice, Malovice, Vodňany, Bavorov, Krajníčko, Měkynec, Bílsko, Budyně a přidružených obcích. Věkovou kategorií jsou dospělí (18-64 let) a senioři (65 a více let).

V rámci služby uživatelé využívají:

  • pomoc s péčí o vlastní osobu (tělesnou, duševní i sociální)

  • pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů)

  • pomoc se zajištěním chodu domácnosti

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Čas a místo poskytování služby:

  • pracovní dny od 7:30 do 15:30 hod. v domácnostech uživatelů a okolí

Po individuální domluvě s uživateli je možné poskytnout službu i mimo tuto dobu.

Tato služba je legislativně podepřena zákonem č. 108/2006 Sb., § 40 a ceny jednotlivých úkonů pečovatelské služby jsou upraveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. Platný ceník Pečovatelské služby Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. najdete v záložce Ceník služeb.

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Troblová Teringlová – mob. 607 023 694

Stav vyrovnávací platby k 15.10.2022Prehled_ziskanych_financnich_podpor_2022 (58.54 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2021 Prehled_ziskanych_financnich_podpor 2021.xlsx (59.25 kB)

Stav vyrovnávací platby k 30. 6. 2021 Prehled_ziskanych_financnich_podpor_2021.xlsx (60.04 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2020 Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2020 (58.78 kB)

Stav vyrovnávací platby k 30. 6. 2020 Vyrovnávací platba 2020

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2019 Vyrovnávací_platba_PS_31._12._2019.pdf (343.14 kB)

Stav vyrovnávací platby k 30. 6. 2019 Vyrov.platba_PS_30.6.2019.pdf (349.29 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov.platba_PS_31.12.2018.pdf (340.75 kB)

 

 
Výsledek obrázku pro krajský úřad jihočeského kraje  Logo

V roce 2020 byla Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta podpořena individuální dotací Jihočeského kraje ve výši 100.000,-Kč.

V roce 2023 byla tato sociální služba financována prostřednictvím Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb.

Pečovatelská služba