Obsah

Komunitní centrum Chelčice díky komunitní sociální práci vytvoří prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity v rámci obce a v blízkém okolí Chelčicko-Lhenického mikroregionu. Projekt se zaměřuje na řešení problémů místní komunity na principech participace a aktivizace.

 

Projekt je navržen jako komplex provázaných aktivit, a to celkem 5 klíčových aktivit zaměřených na přímou práci s cílovou skupinou: 

- Komunitní sociální práce 

- Environmentální aktivity 

- Multikulturní aktivity 

- Výchovně vzdělávací aktivity 

- Podpora dobrovolnictví.

 

Činnost komunitního centra bude prostředkem praktické realizace MA21 - místní agendy na místní úrovni, v typicky venkovském periferním regionu.