Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Sociálně aktivizační služby - leták 2024

Celý leták ke stažení Leták SAS 2024 

Sociálně aktivizační služby usilují o předcházení sociální izolaci osob se zdravotním postižením podporou aktivního života, rozvíjením individuálních sociálních kontaktů a poskytováním sociálně terapeutické činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností, dovedností klienta a jeho mentálního zdraví.

 

Pro koho tady jsme:

Služba je určena osobám se zdravotním postižením s vrozenými nebo získanými vadami a s civilizačními chorobami, které jsou ohrožené sociální izolací. Věková hranice pro poskytování služby je od 11 do 64 let. Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu.

 

V rámci služby uživatelé využívají:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

  • sociálně terapeutickou činnost

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

Čas a místo poskytování služby:

  • terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele ve středu od 13:00 – 16:00 hod.

 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová – mob. 775 382 488

 

Stav vyrovnávací platby k 30. 6. 2019  Vyrov.platba_SAS_30.6.2019.pdf (309.86 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov.platba_SAS_31.12.2018.pdf (306.5 kB)

Logo

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením