Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Sociální rehabilitace

Osoba mající zájem o poskytování sociální rehabilitace kontaktujeosobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby paní Evu Bartošovou která se sociální pracovnicí na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o této sociální službě v takovém rozsahu, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce sociální rehabilitaci využít či nikoliv, případně v jakém rozsahu.

V případě zájmu o využití sociální služby je žadatel povinen poskytnout základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí této služby uvedené v Žádosti – Jednání se zájemcem o poskytování Sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta..

Poskytovatel připraví návrh smlouvy, který spolu s Pravidly poskytování sociální rehabilitace a Ceníkem fakultativních služeb předá žadateli k seznámení. V případě souhlasu stvrzují obě strany uzavření smlouvy svými podpisy.

K odmítnutí zájemce o poskytnutí sociální služby může dojít pouze za předpokladu, že:

  1. Sociální rehabilitace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

  2. Sociální rehabilitace nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

  3. Pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování požadovaného úkonu nebo nepatří do cílové skupiny.

  4. Zájemce je osobou, které byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší 6 měsíců.