Navigace

Výběr jazyka

Obsah

 

Sociální rehabilitace - leták 2024

Celý leták ke stažení Leták SR 2024 

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace svou činností směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich schopností a dovedností. Podporujeme tak možnost uživatelů fungovat ve svém přirozeném prostředí. Sociální rehabilitace se zaměřuje především na podporu a nácvik činností, jež umožňují vedení samostatného života a seberealizaci.

Sociální rehabilitaci poskytujeme formou ambulantních a terénních služeb.

Služba je poskytována ze zákona zdarma (vyjma fakultativních činností). Viz socialni-rehabilitace/cenik-sluzeb/

Pro koho tady jsme:

  • Sociální rehabilitace poskytuje kvalitní sociální prevenci osobám ve věku od 16 let do 64 let s tělesným, mentálním a částečným smyslovým postižením nebo jiným zdravotním omezením či chronickým onemocněním.

V rámci služby uživatelé mohou využít:

   -  zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nebo s konkrétními zájmovými skupinami (doprovázení do institucí, nácvik jízdy v MHD, navazování kontaktů),

-    nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a podpora principů sociálního začleňování (např. obsluha spotřebičů, péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace v prostoru a další),

 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. možnosti organizace volného času, nácvik telefonování, mezilidská komunikace, zvládání různých společenských situací),

-   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací a pomoci při získání dávek státní sociální podpory, průkaz ZTP, informace o právech a povinnostech aj.),

 

Čas a místo poskytování služby:

- ambulantní forma: v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

- pondělí 9:00 - 15:00 hod.

-  úterý 9:00 - 15:00 hod.

- středa 9:00 -  16:00 hod.

- čtvrtek 8:00 - 14:00 hod.

 

- terénní forma: v přirozeném prostředí uživatele, tj. po domluvě domácnosti, v místě bydliště uživatele

- pondělí 8:00 - 16:00 hod.

- úterý 8:00 - 16:00 hod.

- středa 9:00 - 16:00 hod.

- čtvrtek 9:00 - 15:00 hod.

- pátek 9:00 - 15:00 hod.

Terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatele služby, či na předem sjednaném místě setkání, a to v rámci regionu MAS Rozkvět, ORP Strakonice a ORP Vodňany.

 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kontaktní osoby:

Sociální pracovnice: Mgr. Bc. Eva Bartošová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Mgr. Klára Kavanová Mušková – mob. tel. 776 134 683, sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Ing. Jaroslava Sonntagová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Jitka Bártová – mob. tel. 734 622 200 , e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Alžběta Bayerová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  bayerova@linhart-chelcice.cz

 

Od 1. ledna 2022 jsme zprovoznili linku sociální pomoci Chelčického domova sv. Linharta, určenou pro uživatele Sociální rehabilitace a osoby blízké, na kterou se můžete dovolat v čase od 7 - 19:00 hodin. Mob. tel.  734 622 200

Co dělat, když se necítím dobře?


Na krizovou linku psychologické 1. pomoci lze volat 24 hodin denně. Na čísle 116 123 se spojíte se s profesionály, kteří pomohou řešit paniku, úzkost a deprese.
Pokud se cítíte velmi zle, jste v šoku či máte myšlenky na ukončeni života, volejte 155, kde Vás zkontaktují s krizovým centrem a přijedou záchrannou službou.
Terapeutické linky SLUCHÁTKO z.ú. jsou další možností pro bezplatnou okamžitou anonymní telefonickou podporu a psychoterapeutické služby na lince 212812540
Při mírných zátěžích volejte linku sociální pomoci Chelčického domova sv. Linharta, určenou pro uživatele Sociální rehabilitace a osoby blízké, na kterou se můžete dovolat v čase od 7 - 19:00 hodin. Mob. tel.  734 622 200
Při prevenci potíží nebo potřebě využít okamžitě první pomoc při aktuálních psychických potížích existuje aplikace „Nepanikař“, která zdarma zajistí rychlou první psychologickou pomoc.

Co dělat, když se necítím dobře

Další možností jsou TERAPEUTICKÉ LINKY SLUCHÁTKO Z.Ú. JSOU PLATFORMOU PRO BEZPLATNOU ANONYMNÍ TELEFONICKOU PODPORU A PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY.
JEDINEČNÁ NABÍDKA BEZPLATNÉ SLUŽBY LINKY PRO KLIENTY A JEJICH BLÍZKÉ. BEZPLATNÉ PSYCHOTERAPIE VÁM ZAJISTÍ NA LINCE 212 812 540

 

Stav vyrovnávací platby SR2 k 31. 12. 2021

P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_Linhart_SR2_rozšíření_VP2021.xlsx (39.13 kB)

Stav vyrovnávací platby SR2 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_Linhart_SR_rozšíření_VP2020.xlsx (37.48 kB)

Stav vyrovnávací platby SR1 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_2020_Sociální_rehabilitace_Chelč....xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2019 Vyrovnavaci platby 2019 .xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov. platba_SR_2018.pdf (493.61 kB)

Piktogram

 

 

Logo     logo

Služba byla do roku 2022 realizována v projektu Sociální rehabilitace Chelčický domov sv. Linharta pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008141 přes výzvu MAS Rozkvět. V rámci projektu OPZ s názvem Linhart - SR rozšíření personálních kapacit reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015471 je od 1.4.2020 služba Sociální rehabilitace rozšířena o jeden den ambulantní formy.

Zeyerova stezka

Sociální rehabilitace je financována prostřednictvím dotace Jihočeského kraje.

V roce 2023 byla tato sociální služba financována prostřednictvím Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb.
Výsledek obrázku pro krajský úřad jihočeského kraje Piktogram