Navigace

Výběr jazyka

Obsah

 

Sociální rehabilitace - leták 2024

Celý leták ke stažení Leták SR 2024 

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace svou činností směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich schopností a dovedností. Podporujeme tak možnost uživatelů fungovat ve svém přirozeném prostředí. Sociální rehabilitace se zaměřuje především na podporu a nácvik činností, jež umožňují vedení samostatného života a seberealizaci.

Sociální rehabilitaci poskytujeme formou ambulantních a terénních služeb.

Služba je poskytována ze zákona zdarma (vyjma fakultativních činností). Viz socialni-rehabilitace/cenik-sluzeb/

Pro koho tady jsme:

  • Sociální rehabilitace poskytuje kvalitní sociální prevenci osobám ve věku od 16 let do 64 let s tělesným, mentálním a částečným smyslovým postižením nebo jiným zdravotním omezením či chronickým onemocněním.

V rámci služby uživatelé mohou využít:

   -  zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nebo s konkrétními zájmovými skupinami (doprovázení do institucí, nácvik jízdy v MHD, navazování kontaktů),

-    nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a podpora principů sociálního začleňování (např. obsluha spotřebičů, péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace v prostoru a další),

 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. možnosti organizace volného času, nácvik telefonování, mezilidská komunikace, zvládání různých společenských situací),

-   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací a pomoci při získání dávek státní sociální podpory, průkaz ZTP, informace o právech a povinnostech aj.),

 

Čas a místo poskytování služby:

- ambulantní forma: v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

- pondělí 9:00 - 15:00 hod.

-  úterý 9:00 - 15:00 hod.

- středa 9:00 -  16:00 hod.

- čtvrtek 8:00 - 14:00 hod.

 

- terénní forma: v přirozeném prostředí uživatele, tj. po domluvě domácnosti, v místě bydliště uživatele

- pondělí 8:00 - 16:00 hod.

- úterý 8:00 - 16:00 hod.

- středa 9:00 - 16:00 hod.

- čtvrtek 9:00 - 15:00 hod.

- pátek 9:00 - 15:00 hod.

Terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatele služby, či na předem sjednaném místě setkání, a to v rámci regionu MAS Rozkvět, ORP Strakonice a ORP Vodňany.

 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kontaktní osoby:

Sociální pracovnice: Mgr. Bc. Eva Bartošová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Mgr. Klára Kavanová Mušková – mob. tel. 776 134 683, sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Ing. Jaroslava Sonntagová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Ing. Jana Fišerová – mob. tel. 734 622 200 , e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Alžběta Bayerová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

 

Od 1. ledna 2022 jsme zprovoznili linku sociální pomoci Chelčického domova sv. Linharta, určenou pro uživatele Sociální rehabilitace a osoby blízké, na kterou se můžete dovolat v čase od 7 - 19:00 hodin. Mob. tel.  734 622 200

Co dělat, když se necítím dobře

Další možností jsou TERAPEUTICKÉ LINKY SLUCHÁTKO Z.Ú. JSOU PLATFORMOU PRO BEZPLATNOU ANONYMNÍ TELEFONICKOU PODPORU A PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY.
JEDINEČNÁ NABÍDKA BEZPLATNÉ SLUŽBY LINKY PRO KLIENTY A JEJICH BLÍZKÉ. BEZPLATNÉ PSYCHOTERAPIE VÁM ZAJISTÍ NA LINCE 212 812 540

 

Stav vyrovnávací platby SR2 k 31. 12. 2021

P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_Linhart_SR2_rozšíření_VP2021.xlsx (39.13 kB)

Stav vyrovnávací platby SR2 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_Linhart_SR_rozšíření_VP2020.xlsx (37.48 kB)

Stav vyrovnávací platby SR1 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_2020_Sociální_rehabilitace_Chelč....xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2019 Vyrovnavaci platby 2019 .xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov. platba_SR_2018.pdf (493.61 kB)

Piktogram

 

 

Logo     logo

Služba byla do roku 2022 realizována v projektu Sociální rehabilitace Chelčický domov sv. Linharta pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008141 přes výzvu MAS Rozkvět. V rámci projektu OPZ s názvem Linhart - SR rozšíření personálních kapacit reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015471 je od 1.4.2020 služba Sociální rehabilitace rozšířena o jeden den ambulantní formy.

Zeyerova stezka

Sociální rehabilitace je financována prostřednictvím dotace Jihočeského kraje.

V roce 2023 byla tato sociální služba financována prostřednictvím Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb.
Výsledek obrázku pro krajský úřad jihočeského kraje Piktogram