Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Sociálně terapeutické dílny

Celý leták ke stažení Leták - STD 2024 

Sociálně terapeutické dílny (STD) jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Cílem STD je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Pro koho tady jsme:

Našimi uživateli jsou osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením po ukončení základní školní docházky od 16 do 64 let, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce.

 

V rámci služby uživatelé využívají:

  • terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tvořivých činnostech (keramika, textil, výtvarné techniky, přírodní potravinové produkty, zahradničení atd.)

  • nácvik sebeobslužných činností (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu apod.)

  • stravování a pitný režim

  • podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností

  • denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti

  • základní sociální poradenství

  • nabídku k využívání dobrovolnických služeb

Čas a místo poskytování služby:

  • pracovní dny od 7.30 do 13.30 hod. v prostorách Chelčického domova sv. Linharta, Chelčice čp. 1.


Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová – mob. 775 382 488

Stav vyrovnávací platby k 15.10.2022 (58.54 kB)

11b_Stav_vyrovnávací_platby_STD_LINHART_úvazek_1,3_za_rok_2021_finál.xls (84 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2021 Prehled_ziskanych_financnich_podpor 2021.xlsx (59.25 kB)

Prehled_ziskanych_financnich_podpor_2021.xlsx (60.04 kB)

Stav vyrovnávací platby STD LINHART úvazek 1,3 za rok 2020.xls (85.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2020 Vyrovnávací platba k 31. 12. 2020 (58.78 kB)

Stav vyrovnávací platby k 30. 6. 2020 Vyrovnávací platba k 30. 6. 2020

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2019 Vyrovnávací_platba_STD_31._12._2019.pdf (362.29 kB)

Stav vyrovnávací platby k 30. 6. 2019 Vyrov.platba_STD_30.6.2019.pdf (358.05 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov.platba_STD_31.12.2018.pdf (354.83 kB)

Logo

Služba je realizována prostřednictvím projektu

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji  VI, reg. č. projektu CZ. 03.02.01/00/22_003/0000174

EU   Logo

 

Sociálně terapeutické dílny