Obsah

Cílem projektu je zavedení poskytování služeb sociální rehabilitace v regionu MAS Rozkvět na Chelčicko-Lhenicku a částí obcí SO Blata, ambulantně a postupně také terénně, a zajistit provozní financování a dlouhodobou stabilitu této služby.