Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Podpora kultury v Chelčicích

V letošním roce využila Mája-Tvořivé Chelčice, z.s. dotaci Jihočeského kraje na podporu kultury pro aktivity dětského divadelního souboru „Chelčické štěstí“, pro koncert při Svatojánských slavnostech a workshop muzikoterapie. Divadelní vystoupení dětí shlédli diváci nejen z Chelčic, ale i z okolí – tato dětská představení jsou vždy zajímavá nejen pěknými kostýmy, působivým osvětlením, ale také dojemným projevem dětských herců a vtipným scénářem šitým na míru jednotlivým hereckým protagonistům.

Cílem projektu „Inspirace a pestrost kultury na Chelčicku“ bylo nabídnout lidem komunity na Chelčicku škálu inspirací divadelních aktivit, koncertu a workshopu muzikoterapie. V průběhu realizace projektu se uskutečnil Živý betlém (24. 12. 2018), koncert při Svatojánských slavnostech (21. 6. 2019), dětské divadelní představení „Svatojánští broučci“ (21. 6. 2019) a jednodenní workshop muzikoterapie (22. 6. 2019) zakončený koncertem. Nedílnou součástí dětského představení byly pravidelné zkoušky na divadelní vystoupení a soustavná práce s dětmi v rámci dětského divadelního souboru. Letos se do divadelních aktivit zapojily také předškolní děti, což vyžadovalo specifické formy práce při vedení divadelního kroužku.

Projektem byl podpořen dětský divadelní soubor „Chelčické štěstí“, který zde pracuje již 19 let, a vystřídaly se v něm již tři generace herců. Každoroční velkou příležitostí pro děti je tradiční Živý betlém na Štědrý den, kdy se uplatní nejen velké a malé dětí, ale i dospělí a také řada dobrovolníků. Jedná se o důležitou společenskou událost v obci, kdy se lidé v hojném počtu sejdou o Štědrém dni, popřejí si a setkají se. Pomáhají zde dobrovolnicky mnohé místní korporace, mnozí dobrovolníci připravují občerstvení a hudební vystoupení.

Dále děti vystoupily při červnových Svatojánských slavnostech s divadelním a hudebním vystoupením o svatojánských broučcích. Tento projekt podpořil nejen přípravu na Svatojánské slavnosti, ale především soustavnou práci s dětmi v divadelním souboru, která probíhala každou sobotu jako dramatizační proces celkem s 25 dětmi.

Z projektu byl dále podpořen koncert hudebního tělesa Duo semplice, který si přišla veřejnost poslechnout při Svatojánských slavnostech. Druhý den se konal v prostorách chelčického Komunitního centra celodenní workshop muzikoterapie, který vedl Vít Homér z hudebního tělesa Duo semplice. Celodenního workshopu se zúčastnila veřejnost (rodiče s dětmi, dospělí lidé se zdravotním postižením a také dobrovolníci z divadelního souboru Chelčické štěstí). Pan Homér hraje v Symfonickém orchestru a vede dětský pěvecký soubor a připravil velmi zajímavý program zprostředkující vztah k hudebním nástrojům a hudbě jako takové. Fenomén hudby jsme zakomponovali do příjemného prostředí komunitního centra s přírodní zahradou a závěrečný koncert za účasti dětí z workshopu proběhl v kostele sv. Martina, kde je velmi pěkná akustika. Využili jsme Orffovy nástroje a mohli jsme vyzkoušet technické možnosti nové hudební aparatury. Všichni jsme prožili moc pěkný hudební den.

Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnutí grantu (reg. č. projektu 428-01-198/19), díky kterému jsme mohli prožít spoustu hudebních, divadelních, tanečních a uměleckých zážitků.

 

M. Cinádrová, 4. listopadu 2019