Navigace

Výběr jazyka

Obsah

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDE

 

Pečovatelská služba

Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby kontaktujeosobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby paní Lucii Troblovou Teringlovou, která na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o pečovatelské službě v takovém rozsahu, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv, příp. v jakém rozsahu.

V případě zájmu o využití pečovatelské služby je žadatel povinen poskytnout základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby uvedené v Žádosti -Jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby.

Poskytovatel připraví návrh smlouvy, který spolu s Pravidly poskytování pečovatelské služby, Ceníkem služeb předá zájemci k seznámení. V případě souhlasu stvrzují obě strany uzavření smlouvy svými podpisy.

K odmítnutí zájemce o poskytnutí Pečovatelské služby může dojít pouze za předpokladu, že:

  1. Pečovatelská služba neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

  2. Pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

  3. Pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování požadovaného úkonu nebo nepatří do cílové skupiny.

  4. Zájemce je osobou, které byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší 6 měsíců.

Smlouva o poskytování sociální služby ke stažení ZDE